Lista czasopism punktowanych

Pismo do MNiSzW w sprawie czasopism

Lista czasopism punktowanych: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=JOURNAL&filter.globalKey=&search=

Archiwum 2009-2013

Wykaz czasopism naukowych 2013
Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 z rozpocządzeniem MNiSzW z dn. 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), składa się z:
1. Część A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – obejmującej 10804 czasopisma naukowe.
2. Część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – obejmującej 2623 czasopisma naukowe.
3. Część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – obejmującej 4262 czasopisma naukowe.

Wykaz czasopism naukowych 2011 i 2012
Lista A wykazu czasopism naukowych
Lista B wykazu czasopism naukowych
Lista C wykazu czasopism naukowych

Wykaz czasopism naukowych 2009 i 2010
Ujednolicony wykaz czasopism za rok 2009
Ujednolicony wykaz czasopism za rok 2010

Skip to content