Strona Główna > Badania > Archiwum

Archiwum

Dotacja BST

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>

Dotacja DSM

Z przyczyn niezależnych od Dyrekcji IF UW (brak decyzji o wysokości przyznanej dotacji) rozstrzygnięcie konkursu DSM 2018 nastąpi najwcześniej we wrześniu 2018 roku. Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców i u... >>

Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe: uczestnictwa w konferencjach krajowych i międzynarodowych (z p... >>

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 01.08.2018

Od 1 sierpnia 2018 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Marzena Starczewska, Urszula Winecka oraz Marta Zaręba. Panie Marzena Starczewska oraz Urszula Winecka zajmować się będą obsługą badań finansowany... >>

Lista czasopism punktowanych

Pismo do MNiSzW w sprawie czasopism Lista czasopism punktowanych: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=JOURNAL&filter.globalKey=&search= Archiwum 2009-2013 Wykaz czasopism naukowych 2013 Wykaz czasopism naukow... >>

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych - zmiany od 31.10.2016

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba. Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków wł... >>

Fulbright

Szanowni Państwo, poniżej (oraz w załącznikach) zamieszczamy informacje odnośnie programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Fulbright Schuman, skierowanego do osób specjalizujących się w tematyce transatlantyckiej oraz Unii Europejskiej. Oferta... >>

Uchwała Rady Naukowej IF UW - proponowane zmiany w kategoryzacji czasopism

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW oraz Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przyjęła w listopadzie 2014 roku uchwały dotyczące proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych: Uchwała Rady Nauk... >>

Umowy cywilno-prawne

WYPŁATA WYNAGRODZENIA W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH (dotyczy umów: „o dzieło” i „o przeniesienie autorskich praw majątkowych” ) Umowy finansowane z grantów zewnętrznych przygotowuje kierownik projektu lub osoba zainteresowana. Szczegółowych informacj... >>