Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 31.10.2016

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba. Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW. Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW i europejskie). Sprawy dotyczące obsługi administracyjnej badań będą załatwiane wyłącznie na poziomie Instytutu Filozofii UW. W związku z tym wszelkie dokumenty dla Wydziałowej Sekcji Badań proszę przekazywać bezpośrednio Paniom Joannie Chlebińskiej i Marcie Zarębie. Głównym celem zmian w organizacji pracy Sekretariatu ds. Badań jest możliwie największe odciążenie kierowników projektów badawczych od pracy administracyjno-finansowej. Od 31 października 2016 roku Pani Marta Zaręba obsługuje projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych w pełnym zakresie. Do jej obowiązków należy w szczególności:

  • Pomoc przy przygotowywaniu wniosków, raportów, aneksów i ich obsługa administracyjna (weryfikacja formalna wniosku, w tym kosztorysu; zbieranie podpisów i przesyłanie dokumentacji tradycyjną pocztą)
  • Pomoc przy przygotowaniu umów i ich obsługa administracyjna (zbieranie podpisów i przekazanie dokumentów do odpowiednich sekcji na UW).
  • Obsługa wniosków wyjazdowych, zamawianie biletów w Supertour i rozliczanie wyjazdów.
  • Obsługa administracyjna dokumentacji (faktury, zlecenia płatności, itp.).

Możliwe jest również spotkanie w innych terminach, poza godzinami stałych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową. Pani Marta Zaręba będzie starała się dostosować terminy indywidualnych spotkań do Państwa preferencji. E-mail: zareba.ma@gmail.com

Terminy dyżurów:

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
Joanna Chlebińska tel. 22-55-23-717 e-mail: j.chlebinska@uw.edu.pl pokój 309 (III piętro) od poniedziałku do czwartku: 11:00-14:00 piątek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)

Arletta Sekuła-Kwiatkowska tel. 22-55-23-727 e-mail: a.sekula-kwiat@uw.edu.pl pokój 303 (III piętro): wtorki: 10:00-15:30; środy: 9:00-11:30; czwartki: 10:00-15:30

Koordynator ds. grantów Marta Zaręba tel. 22-55-23-727 e-mail: zareba.ma@gmail.com pokój 303 (III piętro) poniedziałki: 10:30-13:00 środy: 11:30-14:30 czwartki: 10:00-13:00
W dniach 28.05-30.05.2018 Marta Zaręba jest nieobecna z powodu wyjazdu służbowego. W sprawach pilnych proszę kontaktować się z: a) p. Joanną Chlebińską / p. Arlettą Sekułą-Kwiatkowską; b) Wydziałową Sekcją Badań Naukowych (ul. Nowy Świat 69, http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-badan/); c) ogólnouniwersyteckim Biurem Obsługi Badań (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, http://bob.uw.edu.pl/kontakt/).

Skip to content