Program konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
zapraszają na konferencję

MARTIN BUBER
FILOZOFIA DIALOGU

23 – 24 czerwca 2015

Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

www.pf.uw.edu.pl

Wtorek, 23 czerwca 2015 r.

09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji

10:00 – 10:30 Tadeusz GADACZ (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera

10:30 – 11:00 Stanisław KRAJEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Czy Buber był filozofem żydowskim?

11:00 – 11:30 Marek NOWAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Dwa typy wiary? Buber, św. Tomasz i inni

11:30 – 12:00 Włodzimierz TYBURSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Martin Buber o potrzebie dialogu człowieka z przyrodą

12:00 – 12:30 Agata KŁOCIŃSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Relacja Ja – Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:30 Iwona ALECHNOWICZ-SKRZYPEK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski): Dwa typy milczenia

13:30 – 14:00 Bożena LISTKOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Walka o realistyczną wizję człowieka, Boga i świata w myśli Martina Bubera

14:00 – 14:30 Dorota KUTYŁA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Chasydzka baśń Bubera

14:30 – 15:00 Noah ROSENKRANZ (Wydział Orientalistyki, Uniwersytet Warszawski): Reguły życia chasydów w interpretacji Martina Bubera

15:00 – 15:30 Łukasz KOWALIK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Objawienie i oświecenie

15:30 – 16:30 Przerwa na obiad

16:30 – 17:00 Janusz DOBIESZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Buber, Bachtin i rosyjskie okolice

17:00 – 17:30 Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Martin Buber a rosyjska filozofia religijna. Inspiracje i paralelizmy

17:30 – 18:00 Janusz OSTROWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Religia i intersubiektywność w ujęciu Bubera i Hegla

18:00 – 18:30 Filip GOŁASZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera oraz Edmunda Husserla

18:30 – 19:00 Bogdan DZIOBKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Religia u Wittgensteina i Bubera

Środa, 24 czerwca 2015 r.

10:00 – 10:30 Jerzy PROKOPIUK (Badacz niezależny): Buber i Jung w sporze

10:30 – 11:00 Anna JEDYNAK (Instytutu Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Buber: odpowiedzialność i sens

11:00 – 11:30 Olga BIALER (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Filozofia społeczna Martina Bubera – realna „trzecia droga” czy anarchistyczna utopia?

11:30 – 12:00 Witold GLINKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki): Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności

12:00 – 12:30 Katarzyna KORNACKA-SAREŁO (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Ontologia kabały luriańskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Bubera

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:30 Wojciech HANUSZKIEWICZ (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta

13:30 – 14:00 Adam GÓRNIAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Kilka uwag o aporetycznym charakterze Buberowskiej dialogiki

14:00 – 14:30 Małgorzata JANTOS (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński): Filozofia dialogu a odrzucenie paternalizmu w medycynie

14:30 – 15:00 Małgorzata PRZANOWSKA (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski): Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania

15:00 – 15:30 Magdalena SZKWAREK (Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski): Jorge Luis Borges i Martin Buber – dialog z filozofem

15:30 – 16:30 Przerwa na obiad

16:30 – 17:00 Artur JEWUŁA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński): Emmanuela Levinasa z Martinem Buberem spór o wzajemność relacji

17:00 – 17:30 Paweł SZYPOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Buber i Levinas – rozdźwięk czy wdzięczność

17:30 – 18:00 Renata WIECZOREK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Filozofia Martina Bubera z perspektywy epistemologicznej

18:00 – 18:30 Robert POCZOBUT (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku): Ja, Ty i nasze neurony lustrzane. Filozofia dialogu a neurokognitywistyka

18:30 – 19:00 Jacek HOŁÓWKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski): Powrót do relacji wewnętrznych

Do pobrania: MARTIN BUBER – program konferencji

Skip to content