Informacja o współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW

30 Sep, 2019; News Announcements

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o możliwości nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji autorskich kursów na II trymestr roku akademickiego 2019/2020. W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronęwykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13). W przypadku doktorantów, którzy po raz pierwszy zgłaszają kursy, do programu należy dołączyć również opinię promotora, poświadczenie doświadczenia dydaktycznego oraz oświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta (plik do pobrania z naszej strony).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2019 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

Informacja odnośnie kursów językowych:
W związku z wątpliwościami Słuchaczy oraz w celu lepszego doprecyzowania informacji o poziomie językowym, pragniemy zwrócić uwagę, aby począwszy od II trymestru element literowy (A1 – C2) określany jako ‘poziom’ w opisie kursu stanowił docelowy poziom, który Słuchacze powinni osiągnąć po zakończeniu kursu, a nie poziom wyjściowy. Dyplom (i Certyfikat) stwierdzają, iż Słuchacz, po ukończeniu kursu (i złożeniu egzaminu), osiągnął poziom językowy w skali ESOK (ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie określony w tytule kursu).

Za prowadzenie zajęć Wykładowcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, a także mają możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW, podnoszących kompetencje dydaktyczne.

Prowadzenie zajęć na UOUW to świetna okazja do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Od naszych Wykładowców wiemy, że jest to praca pozwalająca na nowo poznać swój obszar zainteresowań, przy wdzięcznej współpracy z zainteresowanymi Słuchaczami.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego: Katarzyna Iwanik, katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl,  tel. 22 55 21 527.

Z poważaniem,
Katarzyna Iwanik