ZAPROSZENIE: „DEMOKRACJA DE PL” – POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM WYJAZDOWE NT. DEMOKRACJI 30.09-4.10.2019 – REFUNDACJA KOSZTÓW

30 Sep, 2019; News Announcements

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam wszystkich studentów i doktorantów do uczestnictwa w projekcie „Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech”. W ramach projektu w dniach 30.09-04.10.2019 odbędzie się seminarium wyjazdowe w Bad Bevensen w Niemczech, podczas którego przez 5 dni wspólnie ze studentami filozofii z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji zajmować się będziemy analizą zagadnienia demokracji w perspektywie polsko-niemieckiej. Seminarium odbędzie się po polsku i niemiecku z tłumaczeniem symultanicznym, także znajomość jęz. niemieckiego nie jest konieczna.

Uczestnictwo w zajęciach daje Państwu 3 punkty ECTS.

Udział w wyjeździe dla studentów i doktorantów jest bezpłatny – pokrywamy koszty przejazdu do kwoty ryczałtowej oraz pełne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowy opis projektu znajdą Państwo na stronie projektu: https://sites.google.com/uw.edu.pl/dobrzanski/zaj%C4%99cia/demokracja-de-pl oraz w USOS-ie: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3501-DDPL19-S

Z powodu kilku rezygnacji z przyczyn losowych zostały jeszcze wolne miejsca.

Niezależnie od rejestracji proszę też wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem o jak najszybszy kontakt na adres michaldobrzanski@uw.edu.pl – stworzę także listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam,
dr Michał Dobrzański
Zakład Filozofii Społecznej

plakat Demokracja DE PL