08.11 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

3 Nov, 2019; News Announcements

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2019/20 odczyt w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

8 listopada 2019

dr Krzysztof Posłajko
(IF UJ)

wygłosi odczyt:

Jak myśleć o sporze o realność przekonań?

Materiały związane z wystąpieniem są dostępne na stronie seminarium:

http://pts.edu.pl/seminarium-2019-2020.html