Kondolencje w związku ze śmiercią prof. dra hab. Lecha Szczuckiego

25 Nov, 2019; News Announcements

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. Lecha Szczuckiego

Wielkiego uczonego, wybitnego znawcy myśli społecznej, filozoficznej i religijnej XVI w.
Profesor Lech Szczucki, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, był mentorem, przyjacielem i
kolegą wielu pracowników Instytutu Filozofii UW. W ich oraz we własnym imieniu przekazuję

rodzinie i bliskim Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.

Jakub Kloc-Konkołowicz
Dyrektor Instytutu Filozofii UW