17.01 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

12 Jan, 2020; News Announcements

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2019/20 odczyt w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

17 stycznia 2020

dr Piotr Kozak (UwB),
Nastazja Stoch (KUL)

wygłoszą odczyt:

Naturalność znaków ikonicznych

Streszczenie odczytu jest dostępne na stronie seminarium.

http://pts.edu.pl/seminarium-2019-2020.html

Znak-Język -Rzeczywistość – zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.