Godziny dziekańskie 16 stycznia 2020 r. w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii

13 Jan, 2020; News Announcements

Dziekan prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz ogłasza, że dnia 16 stycznia 2020 r. (czwartek) od godz. 15:00 do godz. 18:30 w obu Instytutach będą obowiązywać godziny dziekańskie dla zajęć prowadzonych przez pracowników samodzielnych w związku z wyborami do Kolegium Elektorów UW.