Rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja na program Erasmus w roku akademickim 2013/2014

UWAGA!!! STUDENCI ZAINTERESOWANI OFERTĄ STYPENDIALNĄ PROGRAMU ERASMUS!!!

Oferta niniejsza skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich: Erasmus 2013-2014

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

  1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu) – patrz kryteria oceny.
  2. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii.
  3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego IF.
  4. Zaświadczenie o znajomości języka (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp.).

Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 lutego 2012 roku u dr. Tadeusza Ciecierskiego lub komplet dokumentów włożyć do skrytki na korespondencję. Wnioski zostaną rozpatrzone pod koniec lutego przez komisję złożoną z przedstawiciela Dyrekcji, Koordynatora Programu Erasmus oraz przedstawiciela studentów. Kryteria wyboru kandydatów:

  1. średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (co najmniej 4.0);
  2. ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
  3. kierunek studiów (preferencja dla studentów IF przed studentami MISH);
  4. rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
  5. ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w Podaniu i Opinii);
  6. ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.
Skip to content