Plany zajęć

W roku akademickim 2021/22 dla osób realizujących specjalizację nauczycielską dostępne będą następujące zajęcia:

sem. zimowy

Pedagogika, ćw., dr Dobromir Dziewulak, pon. 16.45 - 18.15

Podstawy dydaktyki, ćw., dr Dobromir Dziewulak, pon. 18.30 - 20.00

Psychologia, ćw., dr Ludmiła Kosińska, pon. 11.30 - 13.00

sem. letni

Pedagogika dla nauczycieli, wyk., dr Dobromir Dziewulak, śr. 8.15 - 9.45

Psychologia dla nauczycieli, wyk., dr Zuzanna Toeplitz, pon. 8.00 - 9.30

Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej, wyk., dr Ewa Bogusz-Bołtuć, wt. 16.45 - 18.15

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej, ćw. I, Dominika Depta-Marel, wt. 18.30 - 20.00

Pedagogika, warsztaty zintegrowane (tbd)

Psychologia, warsztaty zintegrowane (tbd)

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne w szkole

W roku akademickim 2019/2020 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:

1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na trzy moduły tematyczne z tego w bieżącym roku akademickim można zrealizować dwa:

  • 60-GODZINNY MODUŁ „FILOZOFIA EDUKACJI”, który poprowadzi w semestrze zimowym DR EWA BOGUSZ
  • 60-GODZINNY MODUŁ „METODY DOCIEKAŃ FILOZOFICZNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ”, który poprowadzi w semestrze letnim DR DOMINIKA DEPTA-MAREL

Terminy zajęć: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii

Rejestracja na zajęcia przez USOS – Dla studentów => Rejestracje => Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

 

2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. i seminarium 45 godz.

Wykład: Wprowadzenie z psychologii dla nauczycieli, Auditorium Maximum, sala D, poniedziałki, godz.8.00- 9.30; wykład poprowadzi Zuzanna Toepliz ( kod 2500-ZNP-05)

Rejestracja żetonowa

Uwaga, w tej chwili (3 października 2019) nie ma utworzonej grupy wykładowej dedykowanej dla filozofii – nie mogą Państwo zapisać się do żadnej z 4 grup (dedykowanych dla studentów innych kierunków). Na zajęcia proszę uczęszczać.

Seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 102, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi DR EWA MALINOWSKA

Rejestracja żetonowa

3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Wykład – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116, wykład poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK

Ćwiczenia 45 godz. – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116; ćwiczenia poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK.

Rejestracja żetonowa

4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, Krakowskie Przedmieście 3, sala 109; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Rejestracja żetonowa

Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 210 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.) Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

Rejestracja na praktyki przez USOS – Dla studentów => Rejestracje =>Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

W roku akademickim 2018/2019 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII , 120 godz. zajęć praktycznych

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii

Zajęcia w I semestrze poprowadzi: dr Ewa Bogusz.

Zajęcia w II semestrze poprowadzi Dominika Depta-Marel2. PSYCHOLOGIA, , 75 godz. w tym wykład 30 godz. (rejestracja centralna) i seminarium  45 godz.

Propozycje wykładów z psychologii dla nauczycieli, na które mogą się rejestrować studenci IF (po uprzednim ustaleniu z prowadzącymi): a) ILS, poniedziałek, 8 – 9.30 i 9.45 – 11.15, ul. Dobra 55, b) Romanistyka, poniedziałek 11.30 – 13.00, ul. Dobra 55, sala 3,017, c) IPS, poniedziałek 8 – 9.30. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 4, d) ILS, środa, 15 – 16.30 i 16.45 – 18.15, ul. Dobra 55, e) Wydział Biologii, czwartek 16.45 – 18.15,  ul. Miecznikowa 1, sala 103b

Termin seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi Magda Gajcy3. PEDAGOGIKA, , 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Termin wykładu – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, wykład poprowadzi dr Dobromir Dziewulak

Termin ćwiczeń – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, ćwiczenia poprowadzi dr Dobromir Dziewulak.4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, , 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

W roku akademickim 2017/2018 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:


1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na moduł teoretyczny (60 godzin wykładu) i praktyczny (2 razy po 60 godzin ćwiczeń) i mogą być zaliczone na dowolnym etapie studiów.

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi: dr Bogna Gladden- Obidzińska.


2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. (rejestracja centralna) i seminarium 45 godz.

Termin seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi p. Anna Rędzio.


3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Termin wykładu – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, wykład poprowadzi dr Dobromir Dziewulak

Termin ćwiczeń – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6; ćwiczenia poprowadzi dr Dobromir Dziewulak.


4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.


Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

W roku akademickim 2016/2017 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:


1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na moduł teoretyczny (60 godzin wykładu) i praktyczny (2 razy po 60 godzin ćwiczeń) i mogą być zaliczone na dowolnym etapie studiów.

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii, dr Agata Łukomska.


2. PSYCHOLOGIA (75 godz.)

  • wykład 30 godz. (rejestracja centralna);
  •  seminarium 45 godz. Termin: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii


3. PEDAGOGIKA (75 godz.)

  • wykład 30 godz. Termin: poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, dr Dobromir Dziewulak.
  • ćwiczenia 45 godz. Termin: ćwiczenia poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, dr Dobromir Dziewulak.


4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY (30 godz.)

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, mgr Beata Ciecierska-Zajdel.


Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w gimnazjach i liceach (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

By zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty i odbyć wymaganą ilość godzin praktyk psychologiczno- pedagogicznych należy przeznaczyć, CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

1. Dydaktyka etyki i filozofii: dr Tomasz Mazur (wykład + ćwiczenia) – śr. 16.45-20.00, s.112 (co tydzień) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna); seminarium 45 godzin (I sem.)  – mgr Manana Jaworska – wt. 18.30-20.45, s.110 w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130,  ul. Mokotowska 16/20, I piętro (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: mgr Beata Ciecierska-Zajdel – pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, s. 205.

1. Dydaktyka filozofii: dr Tomasz Mazur (wykład + ćwiczenia) – śr. 16.45-20.00, s.209 (co dwa tygodnie) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna), seminarium 45 godzin wt. 18.30-20.00, s.110 w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130,  ul. Mokotowska 16/20, I piętro (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, sala zostanie podana w późniejszym terminie.

Moduł 2. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

1. Dydaktyka etyki: dr Tomasz Mazur (wykład 60 godzin) – śr. 16.45-18.15, s.209 (dawniej s.24) w IF, mgr Agnieszka Świtalska (ćwiczenia 60 godzin) – śr. 18.30-20.00, s.209 (dawniej s.24) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna), seminarium 45 godzin wt. 18.30-20.00, s.110 (dawniej s.12) w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130, ul. Mokotowska 16/20 (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, sala zostanie podana w późniejszym terminie.

Skip to content