Plany zajęć

W roku akademickim 2022/23 dla osób realizujących specjalizację nauczycielską dostępne będą następujące zajęcia:

sem. letni 2022/2023

I sem. specjalizacji

- Psychologia dla nauczycieli, wykład, 30 godz.  poniedziałek, 8:00-9:30 Audytorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala D https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=504243&gr_no=1 

- Pedagogika dla nauczycieli, wykład, 30 godz. https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2022L-PEDAGOG&group=0000-NAUCZ&subject=2300-PED-PN-W&cdyd=2022L&full=0  III sem. specjalizacji

- Psychologia – warsztaty zintegrowane, 30 godz.  poniedziałek, 11:45-13:15 Budynek Radiochemii, Wydział Chemii, sala 224 https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2022L-PEDAGOG&group=0000-NAUCZ&subject=2500-PED-04&cdyd=2022L&course_id=504238&gr_no=2 

- Pedagogika – warsztaty zintegrowane, 30 godz. poniedziałek, 10:00-11:30 Budynek Radiochemii, ul. Żwirki i Wigury 101, sala 224R  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2022L-PEDAGOG&group=0000-NAUCZ&subject=2300-PED-P-WZ&cdyd=2022L&course_id=485801&gr_no=3 

- Praktyki psychologiczno-pedagogiczne w szkole, 30 godz. https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2022L-PEDAGOG&group=0000-NAUCZ&subject=2300-PED-Pr-PP&cdyd=2022L&full=0   

- Dydaktyka etyki w szkole podstawowej I, ćwiczenia, 30 godz. wtorek, 18.30-20.00 Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 4 Rejestracja: USOS-web V sem. specjalizacji 

- Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej II, ćwiczenia, 30 godz. wtorek, 16:45-18:15 Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 4 Rejestracja: USOS-web

- Praktyki zawodowe: nauczanie filozofii w szkole ponadpodstawowej I, 30 godz. Rejestracja: USOS-web  

- Praktyki zawodowe: nauczanie filozofii w szkole ponadpodstawowej II, 30 godz.  Rejestracja: USOS-web  

- Praktyki zawodowe: nauczanie etyki w szkole podstawowej II, 30 godz.  Rejestracja: USOS-web spec ped 2022z.docx
W roku akademickim 2021/22 dla osób realizujących specjalizację nauczycielską dostępne będą następujące zajęcia:

sem. zimowy

Pedagogika, ćw., dr Dobromir Dziewulak, pon. 16.45 - 18.15

Podstawy dydaktyki, ćw., dr Dobromir Dziewulak, pon. 18.30 - 20.00

Psychologia, ćw., dr Ludmiła Kosińska, pon. 11.30 - 13.00

sem. letni

Pedagogika dla nauczycieli, wyk., dr Dobromir Dziewulak, śr. 8.00 - 9.30

Psychologia dla nauczycieli, wyk., dr Zuzanna Toeplitz, pon. 8.00 - 9.30

(można się zapisać do innych grup)

Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej, wyk., dr Ewa Bogusz-Bołtuć, wt. 16.45 - 18.15 (rejestracja przez USOSweb)

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej, ćw. I, Dominika Depta-Marel, wt. 18.30 - 20.00

Pedagogika, warsztaty zintegrowane, dr Beata Baron, pon. 18.30 - 20.00, https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=474038&gr_no=2

Psychologia, warsztaty zintegrowane, , Karolina Małek, śr. 9.45 - 11.15, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2500-ZNP-HIS-7

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne w szkole, , https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/search.php?zaj_id=&selo7549896=rg+subject+cdyd+full+unlimited&gr_no=&_pattern=2300-PED-Pr-PP&type=submit&rg=&subject=&cdyd=&full=&desc=&_key=&selo99998=&loc=&_key=&selo99999=&teacher=&day=1&hours_from=00&minutes_from=00&hours_to=00&minutes_to=00&cycle=2021

W roku akademickim 2019/2020 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:

1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na trzy moduły tematyczne z tego w bieżącym roku akademickim można zrealizować dwa:

  • 60-GODZINNY MODUŁ „FILOZOFIA EDUKACJI”, który poprowadzi w semestrze zimowym DR EWA BOGUSZ
  • 60-GODZINNY MODUŁ „METODY DOCIEKAŃ FILOZOFICZNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ”, który poprowadzi w semestrze letnim DR DOMINIKA DEPTA-MAREL

Terminy zajęć: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii

Rejestracja na zajęcia przez USOS – Dla studentów => Rejestracje => Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

 

2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. i seminarium 45 godz.

Wykład: Wprowadzenie z psychologii dla nauczycieli, Auditorium Maximum, sala D, poniedziałki, godz.8.00- 9.30; wykład poprowadzi Zuzanna Toepliz ( kod 2500-ZNP-05)

Rejestracja żetonowa

Uwaga, w tej chwili (3 października 2019) nie ma utworzonej grupy wykładowej dedykowanej dla filozofii – nie mogą Państwo zapisać się do żadnej z 4 grup (dedykowanych dla studentów innych kierunków). Na zajęcia proszę uczęszczać.

Seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 102, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi DR EWA MALINOWSKA

Rejestracja żetonowa

3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Wykład – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116, wykład poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK

Ćwiczenia 45 godz. – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116; ćwiczenia poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK.

Rejestracja żetonowa

4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, Krakowskie Przedmieście 3, sala 109; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Rejestracja żetonowa

Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 210 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.) Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

Rejestracja na praktyki przez USOS – Dla studentów => Rejestracje =>Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

W roku akademickim 2018/2019 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII , 120 godz. zajęć praktycznych

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii

Zajęcia w I semestrze poprowadzi: dr Ewa Bogusz.

Zajęcia w II semestrze poprowadzi Dominika Depta-Marel2. PSYCHOLOGIA, , 75 godz. w tym wykład 30 godz. (rejestracja centralna) i seminarium  45 godz.

Propozycje wykładów z psychologii dla nauczycieli, na które mogą się rejestrować studenci IF (po uprzednim ustaleniu z prowadzącymi): a) ILS, poniedziałek, 8 – 9.30 i 9.45 – 11.15, ul. Dobra 55, b) Romanistyka, poniedziałek 11.30 – 13.00, ul. Dobra 55, sala 3,017, c) IPS, poniedziałek 8 – 9.30. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 4, d) ILS, środa, 15 – 16.30 i 16.45 – 18.15, ul. Dobra 55, e) Wydział Biologii, czwartek 16.45 – 18.15,  ul. Miecznikowa 1, sala 103b

Termin seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi Magda Gajcy3. PEDAGOGIKA, , 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Termin wykładu – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, wykład poprowadzi dr Dobromir Dziewulak

Termin ćwiczeń – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, ćwiczenia poprowadzi dr Dobromir Dziewulak.4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, , 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

W roku akademickim 2017/2018 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:


1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na moduł teoretyczny (60 godzin wykładu) i praktyczny (2 razy po 60 godzin ćwiczeń) i mogą być zaliczone na dowolnym etapie studiów.

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi: dr Bogna Gladden- Obidzińska.


2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. (rejestracja centralna) i seminarium 45 godz.

Termin seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi p. Anna Rędzio.


3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Termin wykładu – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, wykład poprowadzi dr Dobromir Dziewulak

Termin ćwiczeń – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6; ćwiczenia poprowadzi dr Dobromir Dziewulak.


4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.


Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

W roku akademickim 2016/2017 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:


1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na moduł teoretyczny (60 godzin wykładu) i praktyczny (2 razy po 60 godzin ćwiczeń) i mogą być zaliczone na dowolnym etapie studiów.

Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii, dr Agata Łukomska.


2. PSYCHOLOGIA (75 godz.)

  • wykład 30 godz. (rejestracja centralna);
  •  seminarium 45 godz. Termin: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii


3. PEDAGOGIKA (75 godz.)

  • wykład 30 godz. Termin: poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, dr Dobromir Dziewulak.
  • ćwiczenia 45 godz. Termin: ćwiczenia poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6, dr Dobromir Dziewulak.


4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY (30 godz.)

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, mgr Beata Ciecierska-Zajdel.


Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

5. INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w gimnazjach i liceach (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)

By zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty i odbyć wymaganą ilość godzin praktyk psychologiczno- pedagogicznych należy przeznaczyć, CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

1. Dydaktyka etyki i filozofii: dr Tomasz Mazur (wykład + ćwiczenia) – śr. 16.45-20.00, s.112 (co tydzień) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna); seminarium 45 godzin (I sem.)  – mgr Manana Jaworska – wt. 18.30-20.45, s.110 w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130,  ul. Mokotowska 16/20, I piętro (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: mgr Beata Ciecierska-Zajdel – pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, s. 205.

1. Dydaktyka filozofii: dr Tomasz Mazur (wykład + ćwiczenia) – śr. 16.45-20.00, s.209 (co dwa tygodnie) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna), seminarium 45 godzin wt. 18.30-20.00, s.110 w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130,  ul. Mokotowska 16/20, I piętro (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, sala zostanie podana w późniejszym terminie.

Moduł 2. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

1. Dydaktyka etyki: dr Tomasz Mazur (wykład 60 godzin) – śr. 16.45-18.15, s.209 (dawniej s.24) w IF, mgr Agnieszka Świtalska (ćwiczenia 60 godzin) – śr. 18.30-20.00, s.209 (dawniej s.24) w IF;

2. Psychologia: wykład 30 godzin (rejestracja centralna), seminarium 45 godzin wt. 18.30-20.00, s.110 (dawniej s.12) w IF;

3. Pedagogika: wykład 30 godzin, ćwiczenia 45 godzin – dr Dobromir Dziewulak – pon. 17.00-20.45, s.130, ul. Mokotowska 16/20 (Wydział Pedagogiczny);

4. Warsztaty z emisji głosu i techniki mowy: pt. 16.45-18.15, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, sala zostanie podana w późniejszym terminie.