Siatki zajęć


Rok akademicki 2020/2021

WFZ

MIM

PSYCH

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-9:30

8:15-
9:45

8:30-
10:00


9:45-11:15

10:15-
11:45

10:15-
11:45

WPROWADZENIE DO MATEMATYKI I
wykład
dr M. Rotkiewicz
9:45-11:15
CeNT, aula 0142

LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI I
Wykład
dr hab. J. Golińska-Pilarek
9.45-11.15
Stary BUW, s. 205

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 4
dr Marta Kiełkowska
9:45-11:15
IS, s. 205

METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
wykład
dr J. Komorowska-Mach
10.15-11.45
PSYCH, s. 408

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 4
dr Marta Kiełkowska
9:45-11:15
IS, s. 412

11:30-13:00

12:15-
13:45

12:00-
13:30

Wprowadzenie do matematyki I
ćwiczenia gr.1
dr M. Rotkiewicz
11.30-13.00
CeNT, s. 03.50

Wprowadzenie do matematyki I
ćwiczenia gr.2
prof. A. Weber
11.30-13.00
CeNT, s. 04.50

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA
wykład
prof. M. Danielewiczowa
11.30-13.00
NEO, s. 2.014

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 5
dr Marta Kiełkowska
11.30-13.00
IS, s. 205

Logika i teoria mnogości
ćwiczenia gr. 1
dr W. Rostworowski
11.30-13.00
IF, s. 209

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 5
dr Marta Kiełkowska
11:30-13:00
IS, s. 412

13:15-14:45

14:15-
15:45

13:45-
15:15

Wprowadzenie do matematyki I
ćwiczenia gr.3
dr M. Rotkiewicz
13.15-14.45
CeNT, s. 03.50

Wprowadzenie do matematyki I
ćwiczenia gr. 4
prof. A. Weber
13.15-14.45
CeNT, s. 04.50

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 1
dr Marek Bożykowski
13:15-14:45
IS, s. 412

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 2
dr hab. Jacek Haman
13:15-14:45
s. 403

Logika i teoria mnogości
ćwiczenia gr.2
dr W. Rostworowski
13.15-14.45
IF, s. 209

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 1
dr Marek Bożykowski
13:15-14:45
IS, s. 400

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 2
dr hab. Jacek Haman
13:15-14:45
IS, s. 205

Logika i teoria mnogości
ćwiczenia gr. 4
dr W. Rostworowski
13.45-15.15
CeNT, s. 04.50

15:00-16:30

16:15-
17:45

16:00-
17:30

JAK DZIAŁA MÓZG
wykład
prof. A. Wróbel
15.00-16.30
CeNT, aula 0142

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 3
15:00-16:30
IS, s. 403

Logika i teoria mnogości
ćwiczenia gr. 3
dr W. Rostworowski
15.00-16.30
IF s. 4

Podstawy statystyki
konwersatorium gr. 3
15:00-16:30
s. 403

16:45-18:15

18:15-
19:45

17:45-
19:15


WSTĘP DO KOGNITYWISTYKI
wykład
prof. M. Miłkowski
17.15-18.45
CeNT, aula 01.130

WFZ

MIM

PSYCH

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-9:30

8:15-
9:45

8:30-
10:00


9:45-11:15

10:15-
11:45

10:15-
11:45

Statystyka I z R
laboratorium gr 1
B. Maćkiewicz
10.15-11.45
CeNT, s. 0141

Statystyka I z R
laboratorium, gr 2
G. Krajewski
10.15-11.45
PSYCH, s. 101


FILOZOFIA JĘZYKA I
wykład
prof. J. Odrowąż-Sypniewska
9.45-11.15
CeNT, s. 01.130

Analiza sygnałów EEG, gr. 1
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
9:45-11.15
CeNT „pracownia w barku”

Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 1
dr J. Komorowska-Mach
9.45-11.15
CeNT, s. 04.50

PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE
wykład
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
MIM, s. 3320

Analiza sygnałów EEG, gr. 3
dr M. Bekisz, P. Dzianok
10:15-11:45
CeNT, „pracownia w barku”

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 3
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
CeNT, s. 0141

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 4
dr J. Chrząszcz
10.15-11.45
MIM, s. 3044

11:30-13:00

12:15-
13:45

12:00-
13:30

Statystyka I z R
laboratorium gr. 3
B. Maćkiewicz
12.00-13.30
CeNT, s. 0141

Statystyka I z R
laboratorium, gr. 4
dr G. Krajewski
12.00-13.30
PSYCH, s. 101

Lingwistyka I
ćwiczenia gr. 1
dr M. Opacki
11.30-13.00
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 2
dr A. Ziółkowski
11.30-13.00
CeNT, s. 04.50

Analiza sygnałów EEG, gr. 2
dr E. Kublik, Dr M. Bekisz
11.30-13.00
CeNT „pracownia w barku”

Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 2
dr J. Komorowska-Mach
11.30-13.00
CeNT, s. 04.50

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 1
J. Salamanca Tellez (po angielsku)
12.15-13.45
MIM, s. 2042

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 2
K. Gogolewski
12.15-13.45
MIM, s. 2041

Analiza sygnałów EEG, gr. 4
dr M. Bekisz, P. Dzianok
12.15-13.45
CeNT, „pracownia w barku”


Statystyka I z R
laboratorium gr. 1
B. Maćkiewicz
12.00-13.30
CeNT, s. 0141

13:15-14:45

14:15-
15:45

13:45-
15:15

Lingwistyka I
ćwiczenia gr. 2
dr M. Opacki
13.15-14.45
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 3
dr A. Ziółkowski
13.15-14.45
CeNT, s. 04.50

Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 3
K. Sękowski
13.15-14.45
CeNT, s. 04.50

Analiza sygnałów EEG, gr. 5
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
14.15-15.45
CeNT, „pracownia w barku”

Statystyka I z R
laboratorium, gr. 2
dr G. Krajewski
14.15-15.45
WYDZ. PSYCH, s. 101

Statystyka I z R
laboratorium gr. 3
B. Maćkiewicz
13.45-15.15
CeNT, s. 0141

15:00-16:30

16:15-
17:45

16:00-
17:30

LINGWISTYKA I
wykład
dr M. Opacki
15.00-16.30
IF, aula Ossowskiej

Lingwistyka I
ćwiczenia gr. 3
dr M. Opacki
15.00-16.30
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 1
dr N. Karczewska
15.00-16.30
CeNT, s. 04.50

FILOZOFIA UMYSŁU I
wykład
prof. M. Miłkowski
15.00-16.30
CeNT, aula 01.130

PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH II
wykład
prof. E. Czerniawska
16.00-17.30
PSYCH, aula

Analiza sygnałów EEG, gr. 6
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
16.15-17.45
CeNT, „pracownia w barku”

Statystyka I z R
laboratorium, gr. 4
dr G. Krajewski
16.00-17.30
WYDZ. PSYCH, s. 101

16:45-18:15

18:15-
19:45

17:45-
19:15

METODY BADANIA FUNKCJONUJĄCEGO MÓZGU
wykład
dr E. Kublik
16.45-18.15
CeNT, s. 01.130

WFZ

MIM

PSYCH

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-9:30

8:15-
9:45

8:30-
10:00


9:45-11:15

10:15-
11:45

10:15-
11:45

SEMINARIUM LICENCJACKIE
gr. 1
dr J. Komorowska-Mach
dr K. Kuś
dr M. Pokropski
9.45-11.15
IF, s. 4

Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 1
dr E. Kaczmarek
10.15-11.45
CeNT, s. 04.50
(tylko semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 1
P. Wolak
10.15-11.45
CeNT, s. 03.50
(semestr zimowy)

SEMINARIUM LICENCJACKIE
gr. 2
dr J. Komorowska-Mach
dr K. Kuś
dr M. Pokropski
9.45-11.15
IF, s. 102

11:30-13:00

12:15-
13:45

12:00-
13:30

Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 2
dr E. Kaczmarek
12.15-13.45
CeNT, s. 04.50
(semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 2
P. Wolak
12.15-13.45
CeNT, s. 03.50
(semestr zimowy)

Neurofizjologiczne mechanizmy uwagi (MS2)
dr K. Jurewicz, dr K. Paluch
12.15-13.45
CeNT
(semestr zimowy)


Wprowadzenie do Projektowania Doświadczeń (User Experience)
(MS2)
S. Eysmont, B. Jurkowski
WYDZ. PSYCH
(soboty, nieregularnie)

13:15-14:45

14:15-
15:45

13:45-
15:15

Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 3
J. Zawiła-Niedzwiecki
14.15-15.45
CeNT, s. 04.50
(semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 3
P. Wolak
14.15-15.45
CeNT, s. 03.50
(semestr zimowy)

Semantyka eksperymentalna - moduł teoretyczny (MS2)
dr W. Rostworowski
15.30-17.00
CeNT, s. 04.50
(semestr zimowy)

15:00-16:30

16:15-
17:45

16:00-
17:30

Podstawy programowania aplikacji
(MS2)
dr P. Wilkin
16:00-17:30
CeNT, s. 00.141

Semantyka eksperymentalna
- moduł praktyczny (MS2)
B. Maćkiewicz
17.15-18.45
CeNT, s. 0141
(semestr zimowy)

16:45-18:15

18:15-
19:45

17:45-
19:15

U źródeł filozofii. Jak powstają pojęcia ogólne i abstrakcyjne w perspektywie kognitywnej
(MS2)
prof. J. Jurewicz
18.30-20.00
IF, s. 205 (stary BUW)


Skip to content