Linki


Strona internetowa biblioteki:
http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/

Instytuty Filozofii na polskich uniwersytetach:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – www.filozofia.uni.torun.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski – www.kul.lublin.pl/filozofia/
Uniwersytet Śląski – www.us.edu.pl/uniwersytet/jednostki/wydzialy/wns/filozofia/
Uniwersytet Jagielloński – www.iphils.uj.edu.pl/
Uniwersytet Łódzki – www.filozof.uni.lodz.pl/
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – http://filozofia.umcs.lublin.pl/
Uniwersytet Wrocławski – http://www.filozofia.uni.wroc.pl/
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet
Uniwersytet Zielonogórski – www.ifil.uz.zgora.pl/
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – www.uksw.edu.pl/
Uniwersytet w Białymstoku – www.uwb.edu.pl/
Uniwersytet Gdański – www.univ.gda.pl/
Uniwersytet Szczeciński – http://www.univ.szczecin.pl/
Uniwersytet Rzeszowski – www.univ.rzeszow.pl/

Inne filozoficzne adresy internetowe:

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
http://www.p-osthegelian.uw.edu.pl/

Internetowa Encyklopedia Filozofii (w j. angielskim). Obszerne hasła osobowe i problemowe: http://www.iep.utm.edu/

European Information Network – Ethics in Medicine & Biotehnology
Eureth.net project partner

Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich (IBIZA)

IBIZA

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk:
http://www.ifispan.waw.pl/

Strona Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk o filozofii w Rosji i filozofii rosyjskiej (w j. rosyjskim): www.philosophy.ru/

Internetowe biblioteki zasobów i odsyłaczy do haseł filozoficznych (strony w j. angielskim):
www.epistemelinks.com/index.aspx
www.earlham.edu/~peters/philinks.htm#philosophers

Strona Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
Skip to content