Konkurs na 2 stypendia naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym”

16 Paź, 2020; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów

5 Paź, 2020; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

28 Wrz, 2020; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

18 Wrz, 2020; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

II tura rekrutacji Erasmus – wyjazd w semestrze letnim 2020/21

11 Wrz, 2020; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

10 Wrz, 2020; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

19 Sie, 2020; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Uwaga: wolne stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Karola w Pradze

15 Sty, 2020; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla pracowników naukowych (na rok akademicki 2020/21)

15 Lis, 2019; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów (na rok akademicki 2020/21)

15 Lis, 2019; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendia m.st Warszawy dla studentów

25 Wrz, 2019; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Nabór młodych naukowców do zespołu badawczego OKFiSF UW

9 Wrz, 2019; Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

9 Wrz, 2019; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…