Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów (na rok akademicki 2021/22)

[POCZĄTEK REKRUTACJI]

Nasz wydział jest członkiem sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

Udział w sieci, podobnie jak ma to miejsce w wypadku programu Erasmus, daje możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej oraz wymianie pracowników naukowych. Koordynator sieci (Uniwersytet w Zagrzebiu) poprosił nas o wskazanie listy ośrodków, które chcieliby odwiedzić nasi studenci/doktoranci w przyszłym roku akademickim (tj. roku akademickim 2021/22). Studenci i doktoranci mają możliwość starania się o:

WYJAZDY KRÓTKIE (1-2 miesiące)

WYJAZD DŁUŻSZE (4-5 miesięcy)

W wypadku wyjazdów krótszych (1-2 miesiące) wyjazd może być poświęcony pracy nad pracą dyplomową (możliwość taka istnieje także w wypadku wyjazdów dłuższych realizowanych przez doktorantów, ale zależy ona od indywidualnych ustaleń doktoranta i uczelni partnerskiej).

Uprzejmie prosiłbym Państwa o przesłanie mi w terminie do wtorku 10 grudnia 2020 (na adres: taci@uw.edu.pl) bardzo krótkiej informacji na temat: (i) uczelni partnerskiej, którą chcieliby Państwo odwiedzić w ramach sieci, (ii) liczby miesięcy, o które chcieliby Państwo aplikować.

Deklaracja taka będzie traktowana jako deklaracja gotowości wyjazdu w ramach sieci CEEPUS w przyszłym roku akademickim.

Lista uczelni partnerskich w sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” jest następująca:

1/ University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy

2/ University of Graz, Institut für Philosophie

3/ University of Zenica, Faculty of Philosophy, Chair for Philosophy and Sociology

4/ University of Tuzla, Department of Philosophy and Sociology, Faculty of Philosophy

5/ University of Sarajevo, Faculty of Philosophy in Sarajevo

6/ St. Kliment Ohridski Sofia University, Faculty of Philosophy

7/ University of Zagreb, Faculty of Teacher Education

8/ Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy

9/ University of Split, Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences

10/ Charles University in Prague, Faculty of Humanities

11/ University of Prishtina Hasan Prishtina, Faculty of Philosophy

12/ University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Philosophy

13/ State University of Tetovo, Faculty of philosophy

14/ University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy

15/ University of Novi Sad, Faculty of Education Sombor

16/ University of Nis, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy

17/ University of Ljubljana, Faculty of Arts

18/ Department of General Humanities, Faculty of Humanities and Social Sciences, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapeszt

19/ Department of Philosophy and Communication Sciences, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, West University of Timișoara

20/ Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor

21/ Department of Ethics and Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University in Trnava

Więcej informacji o programie CEEPUS (np. wysokość stypendiów) mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://www.ceepus.info/#nbb

Warunki mobilności w konkretnym kraju mogą Państwo sprawdzić po kliknięciu na jego flagę.

Informacje uzyskane od Państwa zostaną przekazane koordynatorowi sieci w Zagrzebiu, który wystąpi o odpowiednie miesiące na mobilność do centrali CEEPUS w Austrii.

z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

Skip to content