Refundacja kosztów zakupem okularów lub soczewek

Zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 listopada 2022  r. pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje dofinansowanie w wysokości 500,00 zł  do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych.

Nowa procedura dofinansowania znajduje się na stronie BHP UW: https://bhp.uw.edu.pl/aktualnosci/