Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Archiwum > Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA 2012/2013

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, który posiadają:

Od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

Terminy rekrutacji 2012/2013:
I termin przyjmowania dokumentów: 9 – 19 lipca 2012
II termin przyjmowania dokumentów: 10 – 20 września 2012

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie IF UW, pok. 105 (I piętro) w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do czwartku).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.