Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Filozoficzne > Rekrutacja

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/register/consent/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

 

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  6. jedno zdjęcie


Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać w terminie 07.09.2020-28.09.2020 (do godziny 16:00) po wcześniejszym zapisaniu się na studia za pośrednictwem systemu IRK

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.