Zaplecze techniczno – gospodarcze

Bezpośredni nadzór nad prawidłową eksploatacją budynku oraz za zaplecze techniczno – gospodarcze Wydziału sprawuje p. Roman Kalinowski.

W budynku w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dostępny jest konserwator, którego zadaniem jest usuwanie na bieżąco pojawiających się drobnych usterek. Prosimy o zgłaszanie zauważonych usterek, czy też uszkodzeń bezpośrednio konserwatorowi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl.

Potrzebę przeprowadzenia remontu pojedynczych pomieszczeń prosimy kierować bezpośrednio do p. Romana Kalinowskiego w formie elektronicznej. O ile to możliwe zgłoszenie powinno się złożyć do końca danego roku kalendarzowego, tak by można było remont wpisać w plan remontowy na rok następny. Zakres i harmonogram prac jest ustalany wspólnie z wnioskodawcą.

Remonty i większe naprawy planowane są z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o poinformowanie o planach związanych ze zorganizowaniem konferencji, czy też np. wystawy. Pozwoli to na skoordynowanie działań i odpowiednie przygotowanie budynku/pomieszczeń.

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza oferuje pomoc przy organizowaniu konferencji, spotkań etc. Udostępniamy dodatkowe stoły/krzesła, miejsce magazynowe na krótki czas, dostępny sprzęt informatyczny, pomagamy w przeniesieniu mebli, materiałów. W tej sprawie wystarczy skontaktować się drogą elektroniczną z p. Romanem Kalinowskim.

Skip to content