Działalność Sekcji Finansowej

Sekcja Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i własnych Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Środki budżetowe Wydział pozyskuje w ramach subwencji z budżetu Państwa. Przeznaczone są one m.in. na:

  1. Utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,
  2. Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
  3. Pomoc finansową studentów,
  4. Inwestycje związane kształceniem i działalnością naukową,
  5. Stypendia i nagrody ministra.

Środki własne są to przede wszystkim środki finansowe wpływające na rachunek bankowy jednostki  z tytułu opłat za usługi edukacyjne. Do pozostałych przychodów własnych Wydziału Filozofii zaliczamy środki pozyskane m.in. z tytułu:

  • organizacji konferencji, sympozjów oraz seminariów,
  • wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Wydział,
  • wydawnictw własnych uczelni.