Przydatne informacje

Kasa Główna UW

Kasa Główna Uniwersytetu Warszawskiego mieści się w budynku przy ul. Karowej 20. na III piętrze pok. 315.

Sekcja obrotu gotówkowego czynna jest w godz.: 900 – 1400

Kontakt:

Anna Orlikowska(22) 55 20-504anna.orlikowska@adm.uw.edu.pl
Krzysztof Kubicki(22) 55 23-223krzysztof.kubicki@adm.uw.edu.pl
Gdzie po dofinansowanie?

1. Celem otrzymania dofinansowania można wystąpić do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja przyznaje środki na dofinansowanie przedłożonych projektów, zwanych dalej „projektami”, dotyczących w szczególności badań naukowych, konferencji naukowych lub publikacji wyników badań, bądź materiałów konferencji. Fundacja nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie w kwocie niższej niż 500,00 zł.
Dane do strony Fundacji UW http://www.fuw.pl/dotacje

2. Wystąpienie do Prorektora UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunta Lalak – do podania  o dofinansowanie konieczne jest załączenie kosztorysu wydatków.