Centrum Bioetyki i Bioprawa

Pracownia Centrum Bioetyki i Bioprawa

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

Zespół: mgr Katarzyna Chludzińska (doktorantka), mgr Andrzej Girdwoyń, mgr Emilia Kaczmarek (doktorantka), dr Joanna Różyńska, mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki (doktorant)

Strona „Centrum Bioetyki i Bioprawa”: http://cbb.uw.edu.pl

Adres:
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, pokój nr 8
00-927 Warszawa
Telefon: 2255-20-167

Skip to content