Gościnne wykłady Profesora Daniela Burstona w Instytucie Filozofii UW

28 Kwi, 2010; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Prof. Daniel Burston jest kierownikiem Katedry Psychologii w Duquesne University, Pittsburgh, USA. Zajmuje się psychologią filozoficzną, w tym refleksją nad psychoterapią. Opublikował m.in.:

Legacy of Erich Fromm, Harward Unversity Press, 1991;

The Wing of Madness. The Life and Work of R.D. Laing, Harward University Press, 1996; The Crucible of Experience and The Crisis of Psychotherapy, Harward University Press, 2000.

Prof. Burston wystąpi w Instytucie Filozofii (Krakowskie Przedmieście 3) z dwoma wykładami (w języku angielskim):

1. W poniedziałek 10 maja, o g. 18.30 w sali 14 (I piętro); tytuł wykładu: American Child Psychiatry;
2. W piątek 14 maja, o g. 15.00, w sali 24 (II piętro), tytuł wykładu: Psychoanalysis and Phenomenology in The Work of Karl Stern.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

27 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Informatyków UW pragnie zaprosić wszystkich studentów
zainteresowanych logiką i pokrewnymi dziedzinami informatyki
teoretycznej na konferencję „Logika i jej zastosowania”, która odbędzie
się w dniach 8-9 maja 2010 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji będzie można posłuchać
wykładów wybitnych logików, zarówno polskich, jak i zagranicznych,
zajmujących się zagadnieniami na pograniczu logiki, informatyki i
matematyki.

Program konferencji i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
http://www.mimuw.edu.pl/KNI/LA

Obiecujemy, że wykłady będą bardzo ciekawe (doskonałe zdolności
dydaktyczne były jednym z podstawowych kryteriów doboru prelegentów) i
przystępne nawet dla studentów młodszych lat. W przerwach zapewnimy
ciasteczka i kawę, oraz bezpłatne lunche dla wszystkich uczestników.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z innymi projektami Koła
Naukowego Informatyków – i do współpracy! W szczególności
zainteresować Was może tworzona przez nas baza konferencji, staży i
konkursów adresowanych do studentów zainteresowanych informatyką
teoretyczną: http://kni.wikidot.com/konferencje-staze-konkursy
Zapraszamy do dołączania do strony i dodawania do niej innych
pożytecznych informacji.

Inne projekty i więcej informacji na stronie: http://kni.wikidot.com

Szanowni Państwo!

27 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką, Dyrekcja Instytutu Filozofii UW zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

 Prof. Dr.

Axel Honneth

(Frankfurt nad Menem):

 Das Gewebe der Gerechtigkeit.

Über die Grenzen des zeitgenössischen Prozeduralismus.

 30 kwietnia 2010 (piątek), g. 15.00,

sala nr 13 (Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Profesor Honneth jest jednym z najbardziej znanych współczesnych filozofów niemieckich. Przez wielu uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela najmłodszego pokolenia Szkoły Frankfurckiej i następcę Jürgena Habermasa. Praca Axela Honnetha poświęcona pojęciu „walki o uznanie” odbiła się w światowej filozofii głośnym echem i od chwili publikacji stanowi przedmiot wielu debat i polemik. Wystąpienie profesora Honnetha odbędzie się w ramach cyklu wykładów zorganizowanego przez Pracownię Studiów nad Filozofią Niemiecką Instytutu Filozofii UW przy wsparciu Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

22 Kwi, 2010; Aktualności Ogłoszenia

W związku z organizowanym 24 kwietnia b.r. przez władze UW Dnia Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego informujemy, że w godzinach 10.00 – 16.00, w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, parter) otwarte będzie stoisko informacyjne Instytutu Filozofii UW.

Jednocześnie, w godzinach 14.00 – 14.50, w sali nr 254 Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów i osób zainteresowanych studiami w IF, w którym wezmą udział przedstawiciele Samorządu Studentów i Dyrekcji IF.

19 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego  zapraszamy doktorantów Państwa
uczelni do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Kierunki
Badawcze w Filozofii”.
Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 13-14 maja 2010 w
Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul Grodzka 52.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.iphils.uj.edu.pl/~doktoranci/
Z chęcią odpowiemy także na wszelkie pytania, nasz adres kontaktowy:
konferncja.doktoranci@gmail.com

Uprzejmie prosimy o rozesłanie tej informacji do doktorantów Państwa
uczelni i umieszczenie przesłanego plakatu na tablicy ogłoszeń dla
doktorantów lub w innym stosownym miejscu,

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów
„Kierunki Badawcze w Filozofii”

Letni Uniwersytet Filozoficzny w Paryżu

16 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Istniejące od jedenastu lat w Paryżu przy Polskiej Misji Katolickiej Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie organizuje z początkiem lipca, już po raz kolejny Letni Uniwersytet Filozoficzny. Wykłady, seminaria i dyskusje przeplatane są wycieczkami po Paryżu i okolicach. Celem tegoż Uniwersytetu jest przybliżenie klasycznego rozumienia filozofii, a tym samym dziedzictwa prawdziwie europejskiej kultury, które stanowią: starożytna myśl grecka oraz kultura chrześcijańska. Propozycja ta jest skierowana do wszystkich pragnących pogłębić swą formacje intelektualna i duchowa. Wcześniejsza edycja Uniwersytetu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Brało w niej udział wiele osób z różnych krajów Europy i Ameryki. Pragniemy, by zaproszenie do wzięcia udziału w Letnim Uniwersytecie Filozoficznym dotarło do jak najszerszego grona osób, stad kierujemy je do Państwa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

ks dr Wacław Szubert

Dyrektor Studium

Plakat Letniego Uniwersytetu Filozoficznego
Program Letniego Uniwersytetu Filozoficznego

Droga na Harvard

9 Kwi, 2010; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w konkursie Droga na Harvard. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w broszurze informacyjnej, którą mogą Państwo pobrać stąd (PDF – 5,7MB).

William James – konferencja

9 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

przypominamy, że wkrótce mija termin zgłaszania tematów wystąpień na konferencję organizowaną przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcję Przeglądu Filozoficznego z okazji setnej rocznicy śmierci Williama Jamesa

WILLIAM JAMES

1842 – 1910

FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

Abstrakty (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2010 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2010 roku w sali im. Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który będzie w całości poświęcony filozofii Williama Jamesa i ukaże się w czwartym kwartale 2010 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Szanowni Państwo,

6 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Informujemy, że termin nadsyłania abstraktów na Zlot Filozoficzny 2010 został przedłużony do 18 kwietnia 2010. Informację o kwalifikacji abstraktów, które wpłyną po 11 kwietnia 2010 podamy w dniu 21 kwietnia 2010.

Szósta edycja międzynarodowej konferencji Zlot Filozoficzny, która odbędzie się w Łodzi w dniach 7–9 maja 2010, jest organizowana przez Koło Naukowe Filozofów przy Uniwersytecie Łódzkim oraz Ośrodek Badań Filozoficznych. Zlot jest wydarzeniem adresowanym przede wszystkim do studentów filozofii, doktorantów i młodych pracowników nauki. Jego celem jest stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli, prezentacji wyników pracy badawczej, przedstawienia projektów przyszłej pracy naukowej. Obok prezentowanych równolegle w sekcjach referatów, Zlot oferuje swoim uczestnikom możliwość wysłuchania wykładów uznanych filozofów polskich i zagranicznych, a także uczestniczenia w debatach i panelach dyskusyjnych. Swój udział w tegorocznej konferencji potwierdzili m. in. Peter Singer (Princeton University), Katalin Farkas (Central European University) i Kasia Jaszczolt (University of Cambridge).

Masowy charakter Zlotu sprawia, że żadna konkretna tematyka nie jest uprzywilejowana. Zapraszamy do przesyłania referatów na dowolny temat związany z filozofią, ale także z dziedzinami pokrewnymi: logiką, kognitywistyką, socjologią, psychologią, czy kulturoznawstwem. Ze względu na międzynarodowy zasięg konferencji jest ona dwujęzyczna (języki: polski i angielski), dlatego gorąco zachęcamy wszystkich uczestników do przedstawiania referatów w języku angielskim.  Więcej informacji na stronie: www.zlot.obf.edu.pl.

Szanowni Państwo!

6 Kwi, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Studenckie Koło Filozoficzne Uniwersytetu Opolskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Postęp a kondycja ludzka”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2010 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Katowickiej 89.

Celem konferencji jest wieloaspektowe rozpatrzenie kwestii wzajemnych relacji pomiędzy dokonującymi się w różnych okresach historycznych przemianami cywilizacyjnymi a reprezentowaną przez właściwe im społeczeństwa kondycją ludzką.

Przemiany te mogą być ujmowane w kategoriach postępu dokonującego się drogą stopniowych albo radykalnych zmian na lepsze. Mają one pociągać za sobą korzystne przekształcenia w sposobach definiowania przez człowieka jego praw i powinności wobec świata. Z drugiej strony wskazywać można liczne przykłady, kiedy to nowe rozwiązania przyjmowane w dziedzinach takich jak nauka, polityka, technologia oraz kultura popularna odbijały się negatywnie na jednostkach i grupach jednostek wpływając tym samym na moralny wizerunek społeczeństw.

Propozycje referatów prosimy kierować do 30 kwietnia 2010.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.postepakondycjaludzka.uni.opole.pl