Konferencja „DAVID HUME (1711 – 1776). MECHANIKA UMYSŁU”

30 Sty, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji trzechsetnej rocznicy urodzin Davida Hume’a
zapraszają na konferencję

DAVID HUME
1711 – 1776
MECHANIKA UMYSŁU

6 – 7 czerwca 2011
Uniwersytet Warszawski
Sala Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do końca marca 2011 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Davida Hume’a, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2011 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Filozofii UW w kwietniu 2011 r.
Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski.

Plakat konferencji        Informacje o konferencji