31 Lip, 2011; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Anna Dziedzic ustala dyżur w sesji poprawkowej na 09.09.2011 (piątek), godz. 10-11.30, pok. 23 (210).

Konferencja „Logika w nauce”

30 Lip, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Katedra Logiki KUL ma zaszczyt zaprosić na III Jesienną Konferencję Logiki pt. Logika w nauce. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szczegółowe informacje zawiera załącznik: Logika_w_nauce

Nowe konkursy na projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego UE

27 Lip, 2011; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące nowo ogłoszonych konkursów na projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Nowo ogłoszone konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

Program Szczegółowy: Współpraca
Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii. Badania w ramach programu powinny być realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci badawczych tworzonych przez międzynarodowe konsorcja, będące w stanie przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata. Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/1.html

Obszar tematyczny:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
1. Identyfikator konkursu: FP7-ERANET-2012-RTD, termin składania wniosków: 28.02.2012
2. Identyfikator konkursu: FP7-SSH-2012-1, termin składania wniosków: 2.02.2012
3. Identyfikator konkursu: FP7-SSH-2012-2, termin składania wniosków: 2.02.2012

Szczegółowe informacje nt. konkursów z Programu Współpraca znajdą Państwo na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation po kliknięciu identyfikatora konkursu w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Osoba do kontaktu w Biurze Obsługi Badań UW w sprawie konkursów z Programu Współpraca to p.Magdalena Stępień.

Pozostałe konkursy

Program Szczegółowy: Pomysły
Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.

Program przewiduje dwa typy projektów:
– dla naukowców początkujących – ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant),
– dla naukowców doświadczonych – ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant).

Nowe konkursy:

–  ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) dla początkujących naukowców
1. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111124 (Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne), termin składania wniosków: 24.11.2011
2. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111109 (Nauki biologiczne), termin składania wniosków: 09.11.2011
3. Identyfikator konkursu: ERC-2011-PoC, termin składania wniosków: 08.11.2011
4. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111012 (Nauki przyrodnicze), termin składania wniosków: 12.10.2011

–  ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) dla naukowców doświadczonych informacje o konkursach zostaną opublikowane 16 listopada 2011.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html oraz na stronie Portal Participants: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Program Szczegółowy: Ludzie, tzw. Akcje Marie Curie
1. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IRSES (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), termin składania wniosków: 18.01.2012
2. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-ITN (Initial Training Networks 2012 (ITN),  termin składania wniosków: 12.01.2012
3. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-CIG (CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG), termin składania wniosków: 06.09.2011
4. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IOF (INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF), termin składania wniosków: 11.08.2011
5. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IIF (INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF), termin składania wniosków: 11.08.2011
6. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IEF (INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF), termin składania wniosków: 11.08.2011

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html oraz na stronie Portal Participants  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Program szczegółowy: Możliwości
Nowe konkursy zostały ogłoszone w następujących obszarach tematycznych:

Infrastruktury Badawcze:
– Identyfikator konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1, termin składania wniosków: 23.11.2011
Badania na rzecz MŚP
– Identyfikator konkursu: FP7-SME-2012, termin składania wniosków: 06.12.2011
Regiony wiedzy
– Identyfikator konkursu: FP7-REGIONS-2012-2013-1, termin składania wniosków: 31.01.2012
Potencjał badawczy
– Identyfikator konkursu: FP7-REGPOT-2012-2013-1, termin składania wniosków: 03.01.2012
Nauka w społeczeństwie
– Identyfikator konkursu: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1, termin składania wniosków: 22.02.2012
Spójny rozwój polityk badawczych
– Identyfikator konkursu: FP7-COH-2012-Procurers, termin składania wniosków: 05.01.2012
Współpraca międzynarodowa
– Identyfikator konkursu: FP7-INCO-2012-2, termin składania wniosków: 15.11.2011
– Identyfikator konkursu: FP7-INCO-2012-1, termin składania wniosków: 15.11.2011

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4.html oraz na stronie  Portal Participants  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Dodatkowo Komisja Europejska w ramach 7 Programu Ramowego ogłosiła konkurs ERA-NET obejmujący następujące tematy: Zdrowie, Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Energia, Transport, Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.

Termin składania wniosków: 28.02.2012

Dodatkowych informacji w Biurze Obsługi Badań UW na temat konkursów z Programów Szczegółowych Pomysły, Ludzie i Możliwości udzielają: p. Edyta Czerwonka oraz Zofia Grzelak: tel. (22) 55-24-201, (22) 55-20-743.

ENG11284_9
ENG11284_12
ENG11284_13
ENG11284_14
ENG11284_15
ENG11284_16
ENG11284_17
ENG11284_18
ENG11284_19

Konferencja „Nowoczesna Filozofia Społeczna”

27 Lip, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zakład Filozofii Społecznej
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na ogólnopolską konferencję

Nowoczesna Filozofia Społeczna

Celem konferencji jest przedstawienie obszaru badawczego współczesnej filozofii społecznej mając na uwadze zainteresowania teoretyczne myślicieli z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Intencją organizatorów jest podjęcie próby określenia modeli teoretycznych, wokół których zorganizowana jest polska filozoficzna myśl społeczna i prezentacja perspektyw dla możliwego ich rozwoju. Zarysowanie pola refleksji społecznej w obrębie rozważań uniwersyteckich może wydatnie przyczynić się do konstrukcji wspólnej przestrzeni dyskursu i zdynamizować współpracę między poszczególnymi zakładami i pracowniami danych instytutów filozoficznych. Zachęcamy do udziału zwłaszcza asystentów, adiunktów i doktorantów.

W związku z przeglądowym charakterem konferencji proponowane obszary tematyczne mają jedynie charakter ramowy:

* Filozofia społeczna – aktualność i znaczenie.

* Filozofia społeczna, a inne kierunki filozoficzne – filozofia prawa, filozofia polityki, estetyka, semiotyka, filozofia kultury, filozofia analityczna, filozofia języka etc.

* Filozoficzne podstawy nauk społecznych.

* Odniesienia filozoficzne we współczesnej filozofii społecznej – co nowego poza Heglem, Marksem i szkołą frankfurcką?

* Problem teorii i praktyki społecznej – o znaczeniu filozofii społecznej w kształtowaniu społecznego dyskursu, relacje między filozofią społeczną a naukami o komunikacji.

* Reinterpretacja klasycznych pojęć związanych z filozofią społeczną takich jak praca, własność, uznanie etc.

* Filozofia społeczna a cywilizacja i globalizacja – technika, ekonomia, socjologia w problematyce filozoficznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2011 roku. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy zgłaszać na adres: filspol2011@gmail.com do 10 października 2011 roku. Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w połowie października.

Komitet programowy:                                                                                   Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Jacek Migasiński                                                                         mgr Natalia Juchniewicz
prof. dr hab. Aleksander Ochocki                                                                    dr Janusz Ostrowski

18 Lip, 2011; Dyżury i zmiany w zajęciach

W okresie wakacyjnym (1 lipca – 30 września) dr Tadeusz Ciecierski prowadzi konsultacje w okresie pozaurlopowym tylko po uprzednim umówieniu się drogą elektroniczną (e-mail: taci@uw.edu.pl lub Skype: tadekciecierski).

In the summertime, apart from scheduled leave,  consultations with dr Ciecierski will take place only upon earlier arrangements via email (e-mail address: taci@uw.edu.pl or Skype: tadekciecierski).

Konferencja „O wiedzy Boga”

14 Lip, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Na prośbę oganizatorów przekazujemy Państwu zaproszenie na konferencję pt. O wiedzy Boga .
Jest to pierwsze spotkanie w ramach cyklu konferencyjnego poświęconego naturze Boga.
Konferencja odbędzie się 18-19.11.2011 roku w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk,  tel. (+48-58) 523-44-05 (sekretariat).
Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj:
Zaproszenie – konferencja O wiedzy Boga
karta zgłoszenia O wiedzy Boga

Specjalizacja nauczycielska – rejestracja

5 Lip, 2011; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że rejestracja na zajęcia z dydaktyki filozofii (wykład+ ćwiczenia) odbędzie się w dniach 23.09. – 15.10.2011 roku.