Nowe konkursy na projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego UE

27 Lip, 2011; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące nowo ogłoszonych konkursów na projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Nowo ogłoszone konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

Program Szczegółowy: Współpraca
Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii. Badania w ramach programu powinny być realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci badawczych tworzonych przez międzynarodowe konsorcja, będące w stanie przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata. Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/1.html

Obszar tematyczny:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
1. Identyfikator konkursu: FP7-ERANET-2012-RTD, termin składania wniosków: 28.02.2012
2. Identyfikator konkursu: FP7-SSH-2012-1, termin składania wniosków: 2.02.2012
3. Identyfikator konkursu: FP7-SSH-2012-2, termin składania wniosków: 2.02.2012

Szczegółowe informacje nt. konkursów z Programu Współpraca znajdą Państwo na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation po kliknięciu identyfikatora konkursu w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Osoba do kontaktu w Biurze Obsługi Badań UW w sprawie konkursów z Programu Współpraca to p.Magdalena Stępień.

Pozostałe konkursy

Program Szczegółowy: Pomysły
Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.

Program przewiduje dwa typy projektów:
– dla naukowców początkujących – ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant),
– dla naukowców doświadczonych – ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant).

Nowe konkursy:

–  ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) dla początkujących naukowców
1. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111124 (Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne), termin składania wniosków: 24.11.2011
2. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111109 (Nauki biologiczne), termin składania wniosków: 09.11.2011
3. Identyfikator konkursu: ERC-2011-PoC, termin składania wniosków: 08.11.2011
4. Identyfikator konkursu: ERC-2012-StG_20111012 (Nauki przyrodnicze), termin składania wniosków: 12.10.2011

–  ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) dla naukowców doświadczonych informacje o konkursach zostaną opublikowane 16 listopada 2011.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html oraz na stronie Portal Participants: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Program Szczegółowy: Ludzie, tzw. Akcje Marie Curie
1. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IRSES (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), termin składania wniosków: 18.01.2012
2. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-ITN (Initial Training Networks 2012 (ITN),  termin składania wniosków: 12.01.2012
3. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-CIG (CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG), termin składania wniosków: 06.09.2011
4. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IOF (INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF), termin składania wniosków: 11.08.2011
5. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IIF (INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF), termin składania wniosków: 11.08.2011
6. Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-IEF (INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF), termin składania wniosków: 11.08.2011

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html oraz na stronie Portal Participants  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Program szczegółowy: Możliwości
Nowe konkursy zostały ogłoszone w następujących obszarach tematycznych:

Infrastruktury Badawcze:
– Identyfikator konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1, termin składania wniosków: 23.11.2011
Badania na rzecz MŚP
– Identyfikator konkursu: FP7-SME-2012, termin składania wniosków: 06.12.2011
Regiony wiedzy
– Identyfikator konkursu: FP7-REGIONS-2012-2013-1, termin składania wniosków: 31.01.2012
Potencjał badawczy
– Identyfikator konkursu: FP7-REGPOT-2012-2013-1, termin składania wniosków: 03.01.2012
Nauka w społeczeństwie
– Identyfikator konkursu: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1, termin składania wniosków: 22.02.2012
Spójny rozwój polityk badawczych
– Identyfikator konkursu: FP7-COH-2012-Procurers, termin składania wniosków: 05.01.2012
Współpraca międzynarodowa
– Identyfikator konkursu: FP7-INCO-2012-2, termin składania wniosków: 15.11.2011
– Identyfikator konkursu: FP7-INCO-2012-1, termin składania wniosków: 15.11.2011

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4.html oraz na stronie  Portal Participants  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities po kliknięciu identyfikatora konkursu, w dokumencie „Call Fiche” oraz w załączonych dokumentach.

Dodatkowo Komisja Europejska w ramach 7 Programu Ramowego ogłosiła konkurs ERA-NET obejmujący następujące tematy: Zdrowie, Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Energia, Transport, Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.

Termin składania wniosków: 28.02.2012

Dodatkowych informacji w Biurze Obsługi Badań UW na temat konkursów z Programów Szczegółowych Pomysły, Ludzie i Możliwości udzielają: p. Edyta Czerwonka oraz Zofia Grzelak: tel. (22) 55-24-201, (22) 55-20-743.

ENG11284_9
ENG11284_12
ENG11284_13
ENG11284_14
ENG11284_15
ENG11284_16
ENG11284_17
ENG11284_18
ENG11284_19