Językoznawstwo kognitywne w roku 2012

31 Maj, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Językoznawstwo kognitywne w roku 2012
Wrocław, 17-18 września 2012

Organizatorzy:
Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
we współpracy ze środowiskiem językoznawców skupionych
wokół Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

Zapraszamy do udziału w konferencji językoznawców, a także kulturoznawców,  literaturoznawców, psychologów, filozofów, badaczy sztucznej inteligencji oraz innych naukowców, których chcieliby zaprezentować swoje badania z zakresu językoznawstwa kognitywnego i dziedzin pokrewnych, takich jak poetyka kognitywna, psychologia kognitywna, antropologia kognitywna itd.

Chcielibyśmy, aby na konferencji znalazły się wystąpienia przedstawiające najnowszy dorobek polskiego i światowego językoznawstwa kognitywnego, które dotyczyłyby takich zagadnień jak projekty badawcze rzucające nowe światło na dotychczasową wiedzę o języku, rozwój kognitywnego językoznawstwa korpusowego oraz innych badań empirycznych w językoznawstwie kognitywnym, analiza zastosowań istniejących już kognitywnych modeli języka (Langackera,  Lakoffa, Talmy’ego, Goldberg i innych badaczy), nowe badania z zakresu kognitywnej teorii metafory, metonimii oraz teorii przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej (amalgamatów), badania nad akwizycją języka – pierwszego i drugiego, zarówno prawidłową, jak i zaburzoną, badania nad humorem czy perspektywy kognitywnych badań nad sztuczną inteligencją. Zachęcamy również do prezentacji referatów podejmujących refleksję nad wzajemnym oddziaływaniem i koegzystencją paradygmatów: kognitywnego, strukturalnego i generatywnego.

Wykłady plenarne
Na konferencji wykłady plenarne wygłoszą znakomici goście:

 • Prof. Chris Sinha z Lund University, przewodniczący International Cognitive Linguistics Association i naczelny redaktor pisma Language and Cognition: Where is Time? Evidence from an Amazonian language and culture.
 • Prof. Ewa Dąbrowska z Northumbria University, redaktor naczelny pisma Cognitive Linguistics: The Quest for Universal Grammar: Holy Grail or Snark.
 • Prof. Elżbieta Górska z Uniwersytetu Warszawskiego:Why are multimodal metaphors interesting? The perspective of verbo-visual and verbo-musical modalities.
 • Prof. Małgorzata Fabiszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Cognitive Linguistics as an empirical science.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Leszek Berezowski
prof. WSEH dr hab. Bogusław Bierwiaczonek
prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak
prof. UW dr hab. Elżbieta Górska
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
prof. WSF dr hab. Michał Post

Komitet organizacyjny
dr hab. Marek Kuźniak
dr hab. Agnieszka Libura
dr Michał Szawerna
dr Anna Żurek

Języki konferencji: polski i angielski
Czas wystąpienia:  20 min

Ważne daty
Ostateczny termin składania propozycji wystąpień: 31.05.2012 r.
Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów: 15.06.2012 r.
Wczesna rejestracja i opłata za konferencję: do 15.07. 2012 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 01.09.2012 r.

Zgłoszenia
Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz ze streszczeniami wystąpień o długości od 300 do 500 słów oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mailowy: cognitivelinguistics2012@uni.wroc.pl

Opłata konferencyjna
Wczesna rejestracja: 400 PLN lub 100 Euro (250 PLN lub 60 Euro dla doktorantów)
Rejestracja po 30.06. 2012: 500 PLN lub 120 Euro (300 PLN lub 70 Euro dla doktorantów)

Numer konta do wpłat podamy w kolejnym cyrkularzu.

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne,  obiady 17 i 18 września oraz uroczystą kolację 17 września, nie uwzględnia natomiast zakwaterowania. Polecamy następujące hotele w pobliżu Uniwersytetu Wrocławskiego:

Hotel Tumski
ul. Wyspa Słodowa 10, Wrocław
tel. +48 71 322 60 88 / 99
e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl

HP Park Plaza

Drobnera 11/13, 50-257 Wrocław
tel. +48 71 320 84 00
e-mail: hpwroclaw@hotelepark.pl

PURO Hotel Wrocław
ul. Włodkowica 6, 50-072 Wrocław
tel. +48 71 77 25 100
e-mail: wroclaw@purohotel.pl; reservations@purohotel.pl

Boogie Hostel
ul. Ruska 35, 50-079 Wrocław,
tel. +48 71 342 44 72
e-mail: hostel@boogiehostel.com

Ptak Hotel
ul. św. Wincentego 43
50-251 Wrocław
tel. +48 71 372 12 00
tel. +48 71 782 82 02
ptakhotel@ptakhotel.pl

Podstawowe informacje o Wrocławiu można znaleźć na stronach: www.wroclaw-info.pl, www.wroclaw.pl oraz www.e-wroclaw.com.

Podajemy również obszerniejszą listę hoteli w pobliżu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z przybliżonymi cenami noclegów:

NAZWA HOLETU I KONTAKT

HOTEL NAME AND CONTACT DETAILS

Ceny

PRICES

Pokój jednoosobowy

Single Room

Pokój dwuosobowy

Double Room

Hotel Park Plaza

ul. Drobnera 11-13

Wrocław

tel. +48 71 320-84-00

e-mail: hpwroclaw@hotelepark.pl

www.hotelepark.pl

380 PLN

approx. €93

430 PLN

approx. €105

Hotel Jana Pawła Drugiego

ul. św. Idziego 2

Wrocław

tel. +48 71 327-14-00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

www.hotel-jp2.pl

310 PLN

approx. €76

410 PLN

approx. €100

Hotel Tumski

Wyspa Słodowa 10

Wrocław

tel. +48 71 322-60-99

e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl

www.hotel-tumski.com.pl

260-280 PLN

approx. €63-68

380 PLN

approx. €93

Hotel “Dwór Polski”

ul. Kiełbaśnicza 2

Wrocław

tel.  +48 71 372-34-15
tel. +48 71 372-34-19

e-mail:reception@dworpolski.wroclaw.pl

www.dworpolski.wroclaw.pl

265 PLN

approx. €65

325 PLN

approx. €79

Hotel „Zaułek”

ul. Garbary 11
Wrocław

tel. +48 71 341-00-46

tel.  +48 71 341-00-46
tel.  +48 71 341-00-49
tel.  +48 71 341-00-52

e-mail: recepcja@hotelzaulek.pl

www.hotelzaulek.pl

260 PLN

approx. €63

350 PLN

approx. €85

Hotel „Wodnik”

ul. Na Grobli 28

Wrocław

tel. +48 71 343-36-67

e-mail: wodnik@wodnik-hotel.pl

www.wodnik-hotel.pl

225 PLN

approx. €55

280 PLN

approx. €68

Quality Hotel Wrocław

Al. Marcina Kromera 16

51-163 Wrocław

tel. + 48 71 364-97-00

fax. + 48 71 364-97-01

e-mail: s2.wr@quality-hotels.pl

www.quality-hotels.pl/pokoje

160 PLN

approx. €39

160 PLN

approx. €39

Hotel “Duet”

św. Mikołaja 47-48

Wrocław

tel. +48 71 785-51-00

e-mail: hotel@hotelduet.pl

www.hotelduet.pl

od 160 PLN

from €39

180 PLN

from €44

Hotel „Europeum”

ul. Kazimierza Wielkiego 27a

tel. +48 71 371-45-00

tel. +48 71 371-44-00

e-mail: europeum@europeum.pl

www.europeum.pl

od 265 PLN

from €65

od 299 PLN

from €73

Hostel “Nathans Villa”

ul. Świdnicka 12

tel. +48 71 344-10-95

e-mail: wroclaw@nathansvilla.com

www.wroclaw.nathansvilla.com

171 PLN

approx. €42

AKIRA BED&BREAKFAST

Plac Strzelecki 28

Wrocław

tel. +48 71 323-08-88

tel. +48 510 264 583

e-mail: rezerwacja@hotelakira.pl

www.hotelakira.pl

160 PLN

approx. €39

190 PLN

approx. €46

Ośrodek Szkolenia PIP

Hotel Park

ul. Kopernika 5

Wrocław

tel: +48 7137-10-404

e-mail: kancelaria@ospip.pl

www.ospip.pl

150 PLN

approx. €37

220 PLN

approx. €54

Hotel „Polonia”

ul. Piłsudskiego 66

Wrocław

tel. +48 71 343-10-21

e-mail:recepcja@poloniawroclaw.pl

www.odratourist.pl

140-190 PLN

approx. €34-46

190–220 PLN

approx. €46-54

Hotel “Podróżnik”

ul. Sucha 1

Wrocław

tel. +48 71 373-28-45

www.podroznik.noclegiw.pl

100 PLN

approx. €24

150PLN

approx. €37

Dom Wycieczkowy „Piast”

ul. Piłsudskiego 98

Wrocław

tel. +48 71 343-00-33

e-mail recepcja@dwpiast.pl

www.dwpiast.pl

100 PLN

approx. €24

150 PLN

approx. €37

Boogie Hostel

ul. Ruska 35, 50-079Wrocław,

tel. +48 71 342 44 72

e-mail: hostel@boogiehostel.com

www.boogiehostel.com

90 PLN

approx. €22

100 PLN

approx. €24

Hotel „Centrum”

św. Mikołaja 16

tel. +48 71 793-08-70

e-mail: ell-hostelcentrum@go2.pl

www.centrumhostel.pl

120 PLN

approx. €29

„Noclegi U Szermierzy”

ul. Krasińskiego 30b

Wrocław

tel. +48 71 343-49-89

www.uszermierzy.e-meteor.pl

70-90 PLN

approx. €17-22

90 PLN

approx. €22

Baza konferencji

31 Maj, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do korzystania z internetowej Bazy Konferencji Naukowych dostępnej pod adresem:
www.bazakonferencji.pl
Baza Konferencji istnieje od 1 stycznia 2011 roku i jest najbardziej znanym serwisem upowszechniającym informacje o konferencjach naukowych w celach niekomercyjnych (całkowicie bezpłatnie).
Pracownicy naukowi z Państwa uczelni bez trudu uzyskają pełną i rzetelną informację o licznych, organizowanych przez wiodące polskie ośrodki naukowe konferencjach, sympozjach i zjazdach. Na stronie można również  zamówić bezpłatny newsletter z powiadomieniami o organizowanych konferencjach z wybranej dziedziny wysyłany na e-mail.
Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu, który został stworzony przez naukowców dla naukowców.
Z poważaniem,
dr Izabela Ostrowska
w imieniu zespołu
BazaKonferencji.pl

31 Maj, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Katarzyna Paprzycka odwołuje dyżur 31 maja 2012 roku i wykład z Epistemology w dniu 1 czerwca 2012 (9.45-11.15 s.209), z powodu choroby.

Konferencja „Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura” – wykład monograficzny

30 Maj, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Informujemy, że organizowana przez Instytut Filozofii UW i redakcję „Przeglądu Filozoficznego” konferencja „Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura” (12-13 czerwca 2012) może być przez studentów zaliczana jako wykład monograficzny (30 godz. – 3 punkty ECTS).
Prosimy o rejestrowanie się przez USOS. Kod przedmiotu 3501-M105-11.
Rejestracja będzie trwała od 31.05.2012 do 13.06.2012.

Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Jacek Hołówka i dr Bogdan Dziobkowski.

Program konferencji Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Natura i kultura

30 Maj, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Wtorek, 12 czerwca 2012 r.

INTERPRETACJE

09:15 – 09:30  Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW Aleksandra OCHOCKIEGO

09:30 – 10:00  Halina WALENTOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Jan Jakub Rousseau – prekursor konceptu dialektyki oświecenia

10:00 – 10:30  Sylwia ZAWADZKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Trzy oblicza wolności człowieka w pismach J.J. Rousseau

10:30 – 11:00  Ewa SADURSKA-DUFFY (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): „Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy pochodzi, wszystko paczy się w rękach człowieka” – natura jako przedmiot naukowej i osobistej refleksji

11:00 – 11:30  Adam FIJAŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): „Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre…” – o pierwszych wydaniach i pierwszych tłumaczeniach Emila czyli o wychowaniu Jana Jakuba Rousseau

11:30 – 12:00  Przerwa

12:00 – 12:30  Rafał GODOŃ (Uniwersytet Warszawski): Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne

12:30 – 13:00  Rafał WIERZCHOSŁAWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Idea wolności politycznej J.J. Rousseau a dylematy współczesnego neorepublikanizmu

13:00 – 13:30  Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Czy propozycja Rousseau odrodzenia nauk i sztuk przyczyniła się do naprawy obyczajów?

13:30 – 14:00  Zbigniew WRÓBLEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Natura i kultura w dyskursie ekologicznym

14:00 – 14:30  Janusz OSTROWSKI (Uniwersytet Warszawski): Polityka i religia w myśli Rousseau

14:30 – 15:30   Przerwa na obiad

15:30 – 16:00  Halina ROTKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”

16:00 – 16:30  Jarosław BACŁAWSKI (Uniwersytet w Białymstoku): Wola powszechna i jej stabilność według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00  Jolanta CZERZNIEWSKA (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie): Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau

17:00 – 17:30  Janina KAMIŃSKA (Uniwersytet Warszawski): Myśl pedagogiczna Jeana-Jacques’a Rousseau w pracach Komisji Edukacji Narodowej

17:30 – 18:00  Maciej SADOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Czy projekty ustrojowe dla Polski i Korsyki są konkretyzacją republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej?

Środa, 13 czerwca 2012 r.

KONFRONTACJE

09:30 – 10:00  Walentyn WANDYSZEW (Państwowy Uniwersytet w Sumach): J.J. Rousseau about nature of inequality between people: sagacity or error. Look from 21 century

10:00 – 10:30  Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk

10:30 – 11:00  Piotr PASTERCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Umowa społeczna jako wyraz przejścia ze stanu natury do stanu kultury w świetle Girardowskiej teorii mimetycznej pożądliwości

11:00 – 11:30  Katarzyna SZUMLEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Rousseau w ujęciu Carole Pateman

11:30 – 12:00  Przerwa

12:00 – 12:30  Dominika BRYKAJŁO (Uniwersytet Warszawski): Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau

12:30 – 13:00 Janusz KUCHARCZYK (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie): Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w myśli Rousseau

13:00 – 13:30  Milena JAKUBIAK (Uniwersytet Szczeciński): Rousseau a Hume

13:30 – 14:00  Joanna MIKSA (Uniwersytet Łódzki): Inspiracje filozofią Jana Jakuba Rousseau w antropologii moralnej Immanuela Kanta. Fascynacja i polemika

14:00 – 14:30  Kamil POPOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka

14:30 – 15:30  Przerwa na obiad

15:30 – 16:00  Justyna WODZIK (Uniwersytet Szczeciński): Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila Rousseau

16:00 – 16:30  Anna KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Przyjemność z natury czy z kultury? Widowisko według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00  Szymon SOLECKI (Uniwersytet Opolski): Wyznania J.J. Rousseau jako przykład koncepcji tożsamości narracyjnej Ch. Taylora

17:00 – 17:30  Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski): Rousseau a Themerson

17:30 – 18:00  Anna SZKLARSKA (Uniwersytet Jagielloński): Arnold Gehlen jako anty-Rousseau

Do pobrania: J.J. Rousseau. Natura i kultura – program konferencji

Wykład Doktor Lisy Herzog

29 Maj, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Pracownia Filozofii Niemieckiej
Dyrekcja Instytutu Filozofii UW
zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

Dr
Lisa Herzog

(Sankt Gallen):

Zwei Arten, den Markt zu zähmen.

Oder: warum Hegel die Polizei und die Korporation braucht.

1 czerwca 2012 (piątek), g. 15.00, sala nr 109 (dawniej 13),
Instytut Filozofii,
ul. Krakowskie Przedmieście 3

Lisa Herzog jest jedną z najzdolniejszych przedstawicielek młodego pokolenia niemieckich filozofek. Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach. Prowadzi badania na styku dwu obszarów: filozofii i ekonomii. Specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej (Kant i Hegel), etyce (zwłaszcza etyce biznesu), teorii politycznej i ekonomii (Smith).

Warsztaty „Między Lwowem a Getyngą”

29 Maj, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

12. edycja akcji stypendialnej POLITYKI „Zostańcie z nami”

29 Maj, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Już po raz 12. zapraszamy młodych, zdolnych naukowców do konkursu o stypendia – Nagrody Naukowe POLITYKI w ramach akcji stypendialnej „Zostańcie z Nami”.

Ideą Nagrody Naukowej POLITYKI jest promowanie wartościowego wzoru kariery, z naciskiem na intelekt i pracowitość, na przekór popkulturowym trendom.

Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia i przesłać go na adres: stypendia@polityka.pl

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2012 roku.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzyma pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki techniczne. Nazwiska laureatów stypendiów Nagród Naukowe POLITYKI ogłosimy w październiku 2012 roku.

W przypadku pytań prosimy o e-maila.
Agnieszka Chrobot-Barbrich
POLITYKA
ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
tel: 022 451 61 14
stypendia@polityka.pl

Egzamin licencjacki dla studentów wieczorowych

28 Maj, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Egzamin licencjacki dla studentów III roku odbędzie się w dniach: 4 i 5 lipca 2012 roku (środa, czwartek).

Studenci mają obowiązek zdeklarowania uczestnictwa w egzaminie oraz zgłoszenia nazwiska wykładowcy, który ocenia pracę roczną, do dnia 8 czerwca 2011 r. (piątek).

Deklaracje proszę przesyłać drogą elektroniczną: gploszynska@uw.edu.pl

Studenci, którzy zdeklarują uczestnictwo w egzaminie licencjackim są zobowiązani:

 1. złożyć indeks i kartę egzaminacyjną wraz z wszystkimi wpisami zaliczeń, egzaminów obowiązujących  programie studiów licencjackich i  wpisem z praktyk najpóźniej do dnia 28 czerwca 2012 r.;
 2. złożyć 1 egzemplarz pracy rocznej, która jest przedmiotem egzaminu wraz z podpisem i oceną prowadzącego;
 3. złożyć uzupełnioną kartę obiegową uprzednio pobrana w sekretariacie;
 4. wnieść opłatę w wysokości 60,- zł za dyplom (konto USOS);
 5. dostarczyć (najpóźniej w dniu egzaminu) 4 fotografie do dyplomu o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm.

Ogłoszenie o konkursie dla magistrantów

27 Maj, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

 1. Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu
 2. Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem
 3. Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000 zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).
 2. Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.
 3. Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

Ogłoszenie o konkursie dla magistrantów

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

1) Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu

2) Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem

3) Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).

2) Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.

3) Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, k

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

1)      Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu

2)      Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem

3)      Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).

2)      Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.

3)      Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

tórzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

27 Maj, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Marek Nowak od 29 maja 2012 roku zmienia terminy dyżurów:

 • 29 maja, godz. 11:30-13:00 (wtorek)
 • 5 czerwca, godz. 11:30-13:00 (wtorek)
 • 8 czerwca, godz. 10:00-11:30 (piątek)
 • 20 czerwca, godz.16:30-18:00 (środa)
 • 27 czerwca, godz. 10:00-11:30 (środa)

Wszystkie dyżury będą w pok. 302, IF, III p.

24 Maj, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Informujemy, że sekretariat ds. studiów dziennych i zaocznych jest nieczynny w dniach 24.05.-08.06.2012 z powodu urlopu.

22 Maj, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Agnieszka Nogal przekłada dyżur z 24 maja 2012 (czwartek) na 29 maja 2012 (wtorek) w godz. 13.30 -15.00, p. 104 (z powodów służbowych).