BIOETYKA I GENETYKA. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych

30 Wrz, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcja czasopisma „Etyka” zapraszają na konferencję naukową

BIOETYKA I GENETYKA. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych
Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2012
Miejsce obrad: Pałac Staszica, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń specjalistów z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk medycznych na temat etycznych, społecznych i prawnych wyzwań, jakie rodzi współczesna diagnostyka i poradnictwo genetyczne. Konferencja stanowi ponadto okazję do podsumowanie dotychczasowej pracy Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Goście specjalni konferencji:
prof. Soren Holm (University of Manchester UK, University of Oslo, Norwegia) oraz
prof. Judit Sandor (Central European University, Budapeszt, Węgry)

Abstrakty prezentacji ustnych (200-300 słów) należy nadsyłać do
5 listopada 2012 na adres: etyka@uw.edu.pl
Organizatorzy zapraszają autorów do publikacji prac konferencyjnych w monograficznym numerze czasopisma „Etyka” (2013, nr 46).

Szczegółowe informacje na temat zasad przygotowywania abstraktów, zakresu tematycznego konferencji oraz warunków uczestnictwa, w tym wysokości i zasad wnoszenia opłaty konferencyjnej w załączonym pliku oraz na stronie www.bioetyka.pan.pl

Kontakt z organizatorami:
dr Joanna Różyńska
etyka@uw.edu.pl
j.rozynska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii, Zakład Etyki

Więcej szczegółów na temat konferencji znajdą Państwo tutaj: Konferencja BIOETYKA I GENETYKA 2012


4th World Congress and School on Universal Logic

29 Wrz, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Termin rozpoczęcia zajęć

28 Wrz, 2012; Aktualności Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia

Dr Janusz Ostrowski poprowadzi pierwsze zajęcia w ramach seminarium Aktualność Marksa? w dniu 18 października 2012 roku (czwartek), a proseminarium Filozofia techniki – 11 października 2012 roku (czwartek).

Termin rozpoczęcia zajęć

28 Wrz, 2012; Aktualności Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia

Pierwsze spotkanie seminarium prof. Zofii Rosińskiej pt. „Filozoficzne ujęcie doświadczenia”, odbędzie się w piątek 5 października 2012 roku, godz.15.00-18.00, s.209.

Konferencja „Marie Curie Actions in Horizon 2020”

28 Wrz, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zamieszczamy zaproszenie przesłane przez Komisję Europejską na Konferencję „Marie Curie Actions in Horizon 2020”, która odbędzie się podczas cypryjskiej prezydencji UE:

On 5 and 6 November 2012, the Cyprus EU Presidency and the European Commission are organising an international conference on the future of the Marie Skłodowska-Curie Actions in Horizon 2020 and their regional and international impact. This event will take place in Nicosia, Cyprus.

The conference will provide a rich combination of speakers, high level stakeholders and experts, Marie Curie Fellows, facilitating young researchers in networking with multidisciplinary peers, presenting their work, attending a series of workshops and seminars that will run across the event and brainstorming on vital issues.

The conference is a unique opportunity to learn, connect and ask questions about current developments in research policy in Europe. The event aspires to address issues on research policy, provide new opportunities for the delegates and contribute to the shaping of a new research landscape.

There are no registration fees for this conference, which is open to fellows, alumni, researchers, academics, project coordinators and everyone who has a vital interest in the Marie Curie Actions!

Participating researchers are also invited to present their work during a poster session.

Posters can be submitted until 12 October 2012. More details on how to submit a poster are available on the conference website (http://www.marie-curie2012.eu).

Programme and registration can be found here: http://www.marie-curie2012.eu/index.php?id=10.

The Marie Curie Actions Team

Aktualne oferty stypendialne dla doświadczonych naukowców i doktorantów

27 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne zagraniczne oferty stypendialne dostępne dla doświadczonych naukowców i doktorantów:

USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób ze stopniem doktora – termin aplikowania 15 października 2012; www.thekf.org

Szwajcaria – program wymiany naukowej SCIEX dla doktorantów i osób ze stopniem doktora – termin 1 listopada 2012; http://sciex.pl

Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i osób ze stopniem doktora – termin 15 listopada 2012; www.daad.pl

Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco

Praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie – Initial Training Networks; oferty dostępne na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/euraxess

Stypendia Instytutów Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia); http://ec.europa.eu/dgs/jrc

Stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia na studia bądź pobyt badawczy w zagranicznej uczelni; termin 31 grudnia 2012; http://crescendumest.pl

Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz do krajów Półwyspu Bałkańskiego i Kaukazu Południowego; termin 31 stycznia; http://visegradfund.org

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów Euraxess.
Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

Baza zagranicznych grantów i stypendiów badawczych na stronie Biura Obsługi Badań: http://www.bob.uw.edu.pl/EPB/baza.htm

mgr Diana Pustuła, LL.M.
Zastępca Kierownika Biura Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:22-5524214, faks: 22-5524200

Wyprzedaż wybranych publikacji Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

27 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały dużą wyprzedaż książek. Poniżej znajdą Państwo listę publikacji. Książki po 5,00 zł i czasopisma po 1,00 zł można kupić w siedzibie WUW, ul. Nowy Świat 4, I p. pok. 128 w dniach 24.09.-23.10.2012, w godz. 9.00-15.00 lub w księgarni internetowej: www.wuw.pl/ksiegarnia – w dniach 24.09.-23.10.2012.

Lista oraz informacja o możliwości zakupu dostępna jest także na naszej stronie internetowej www.wuw.pl (prawy boczny pasek na samej górze).

W dniach 8-19 października, w godz. 10.00-17.00 na terenie kampusu głównego (w okolicach bramy głównej) zostanie ponadto zorganizowany kiermasz.

Wyprzedaż – lista książek

27 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Janusz Ostrowski odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 3-5 października 2012 z powodu wyjazdu służbowego.

27 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Barbara Markiewicz przesuwa dyżur w dniu 2 października 2012 (wtorek) na godz. 14.00-15.30.

Rekrutacja na praktyki zawodowe Erasmusa w roku akademickim 2012/2013

27 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło rekrutację na praktyki. Do dyspozycji studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest 181 wolnych miejsc. Dokumenty prosimy składać do pełnomocnika, dr Grażyny Kacprowicz, do 14 października 2012 roku. Zasady kwalifikacji nie ulegają zmianie. Szczegóły znajdą się w załączonych dokumentach Biura Współpracy z Zagranicą oraz na stronie:

http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=942

Zagraniczne praktyki studenckie – Erasmus 2012-2013

Erasmus 2012-2013 informacje

Zaproszenie do składania wniosków, Sciex-NMSch

25 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu kolejnego otwartego naboru wniosków w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prosimy uprzejmie o przekazanie tego zaproszenia młodym polskim naukowcom, którzy zainteresowani są realizacją projektu badawczego w jednej z uczelni szwajcarskich, w szczególności prosimy o powiadomienie Samorządu Doktorantów w Państwa jednostce.

Fundusz Stypendialny w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – Sciex-NMS ch został uruchomiony w 2009 r. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2012 o godzinie 24:00.

Posiedzenie Komitetu Sterującego zatwierdzającego ostateczne wyniki naboru odbędzie się pod koniec marca 2013. Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli największych instytucji badawczych w Szwajcarii.

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:
najwcześniej 1 maja 2013
najpóźniej 31 marca 2014

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Więcej informacji znajduje się pod adresem http://sciex.pl/zaproszenie_do_skladania_wnioskow_2012

oraz w Polskim Punkcie Kontaktowym:
Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 471, 473 i 474
fax +48/022 46 31 028
www.sciex.pl
sciex@frse.org.pl

Z poważaniem,
Magdalena Gessel
Zespół Funduszy Stypendialnych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43
tel: +22 46 31 472; fax: +22 46 31 028

Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym

25 Wrz, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 5-6 listopada 2012, pt. Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym, organizowanej wspólnie przez Komitet Naukoznawstwa PAN, Komitet Etyki w Nauce PAN i Instytut Filozofii UMK.
Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć w zaproszeniu: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym – zaproszenie

24 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Anna Brożek, z przyczyn zdrowotnych, przesuwa dyżur z poniedziałku (24 września 2012)  na czwartek 27 września 2012, w godz. 9.00-10.00.