11 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Iwona Lorenc, w związku z wyjazdami na konferencje (13-14.09.2012 oraz 17-21.09.2012), egzaminuje dodatkowo w sesji poprawkowej w sobotę – 15 września 2012 roku. Prosimy o zgłaszanie się na egzamin między godz.10.00 a 10.30.

Ponadto w poniedziałek – 24 września 2012 – prof. Iwona Lorenc odbędzie dodatkowy dyżur, w godz. 11.00-12.00, pok. 107.

Termin rejestracji na studia wieczorowe I-go stopnia w IF UW

8 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 – 23 września 2012 roku odbywać się będzie rejestracja dla kandydatów na studia wieczorowe I-go stopnia!

8 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Tomasz Bigaj będzie dyżurował we wrześniu 2012 w następujących terminach:
21 września (piątek);
26 września (środa) w godz. 12.00-13.30, pok. 107.

7 Wrz, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Urszula Zbrzeźniak będzie dyżurowała we wrześniu 2012 w następujących terminach:
12 września – godz. 10.30-12.00;
19 września  – dyżur zostaje odwołany z przyczyn służbowych;
26 września – 15.15-16.45 (wg. planu dyżurów).

II tura egzaminów licencjackich dla studentów III roku studiów wieczorowych

5 Wrz, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że II tura egzaminów licencjackich odbędzie się 24 i 25 września 2012 roku.

Studenci mają obowiązek zdeklarowania uczestnictwa w egzaminie oraz zgłoszenia nazwiska wykładowcy, który ocenia pracę roczną, do dnia 7 września 2012 roku (piątek).

Deklaracje proszę przesyłać drogą elektroniczną: gploszynska@uw.edu.pl

Studenci, którzy zdeklarują uczestnictwo w egzaminie licencjackim są zobowiązani:

  1. złożyć indeks i kartę egzaminacyjną wraz z wszystkimi wpisami zaliczeń, egzaminów obowiązujących  programie studiów licencjackich i  wpisem z praktyk najpóźniej do dnia 17 września 2012 r.;
  2. złożyć 1 egzemplarz pracy rocznej, która jest przedmiotem egzaminu wraz z podpisem i oceną prowadzącego;
  3. złożyć uzupełnioną kartę obiegową uprzednio pobrana w sekretariacie;
  4. wnieść opłatę w wysokości 60,- zł za dyplom (konto USOS);
  5. dostarczyć (najpóźniej w dniu egzaminu) 4 fotografie do dyplomu o wymiarach: 4,5 x 6,5

II tura egzaminów umożliwia rejestrację na studia II stopnia.