Organizacja pracy administracyjnej w IF

5 Lip, 2018; Ogłoszenia
  1. W sprawach dotyczących rezerwacji sal i terminów w sesji wrześniowej proszę kontaktować się z panem Janem Moliną: janmolina@outlook.com
  2. Informacje do zamieszczenia na stronie IF UW proszę przesyłać na adres: ogloszenia.IF@uw.edu.pl
  3. W sprawach dotyczących obsługi działalności naukowej finansowanej ze środków BST, DSM i innych środków wydziałowych (w tym dofinansowania Dyrekcji IF) proszę pisać na adres: badaniaIF@uw.edu.pl
Obecnie obsługą administracyjną i finansową działalności naukowej (wyjazdy, umowy, organizacja konferencji, itp.) finansowaną ze środków innych niż środki grantowe zajmują się:
  • Arletta Sekuła-Kwiatkowska (do 15 lipca 2018 roku)
  • Marzena Starczewska (do 30 sierpnia 2018)
  • Urszula Winecka (od 15 lipca 2018 roku)

Sprawami dotyczącymi grantów oraz umów wydawniczych (finansowanych z dowolnych źródeł) zajmuje się nadal Pani Marta Zaręba.