16.11 Wykład: Möglichkeit und Wirklichkeit der „Moralisierung“: Kants Idee der Notwendigkeit moralischen Fortschritts.

8 Lis, 2018; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Pracownia Filozofii Niemieckiej IF UW zaprasza na wykład dr Margit Ruffing (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji) pt. Möglichkeit und Wirklichkeit der „Moralisierung“: Kants Idee der Notwendigkeit moralischen Fortschritts.

Termin: 16.11.2018 w godz. 15:00-16:30 

Miejsce: sala 109, IF UW, Krakowskie Przedmieście 3, I piętro

Wykład odbędzie się w jęz. niemieckim.

Dr Margit Ruffing kieruje działalnością Pracowni Kantowskiej na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i od 2000 r. jest redaktorką czasopisma „Kant-Studien”.

Wykład odbędzie się w ramach umowy partnerskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

Konktakt organizacyjny: michaldobrzanski@uw.edu.pl