Komunikat e-learning odo – nowe zasady

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że szkolenia z ochrony danych osobowych na chwilę obecną prowadzone są wyłącznie w formie e-learningu. Szkolenie dla:

Szkolenia z ochrony danych osobowych dostępne są w języku polskim oraz angielskim. Ukończenie szkolenia w formie e-learningu jest równoważne z udziałem w szkoleniu stacjonarnym.

Więcej nt. konta CAS można przeczytać na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojLoginCAS/

Osoby które korzystały z poprzedniej wersji szkolenia mogą wyłącznie wygenerować oświadczenie o zapoznaniu z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

Uprzejmie proszę o rozesłanie powyższej informacji w Państwa jednostkach organizacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
Dominik Ferenc
Inspektor Ochrony Danych

Skip to content