Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2020 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1

Miło nam poinformować, że w gronie zwycięskich projektów w konkursach NCN OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 znalazły się projekty, które będą realizowane w Instytucie Filozofii UW:

(1) dr hab. Justyna Grudzińska – Zawadowska (OPUS, projekt pt. W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym)
(2) dr Aleksandra Mroczko – Wąsowicz (OPUS, projekt pt. Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym)
(3) dr Mateusz Łełyk (SONATA, projekt pt. Prawda: pomiędzy dyskwotacją i kompozycyjnoscią)

(4) mgr Jakub Rudnicki (PRELUDIUM, projekt pt. Semantyka bez intencji: wyrażenia demonstratywne, wspólne nazwy własne oraz istotność kontekstowa)

Laureatom gorąco  gratulujemy!

Skip to content