Komunikat Inspektora Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski od marca br. pracuje w formie zdalnej uprzejmie przypominam o obowiązku należytego zabezpieczenia służbowych i (jeżeli ma to zastosowanie prywatnych) urządzeń wykorzystywanych do wykonywania pracy.

Serdecznie zachęcam do przypomnienia zasad opisanych na stronach:

– kilka odo porad dotyczących pracy zdalnej;

– praca zdalna poradnik;

– dekalog pracy zdalnej udostępniony przez DSK.

W szczególności zwracam uwagę na konieczność szyfrowania dysków twardych w komputerach przenośnych.

Szyfrowanie dysków twardych może być bardzo długim procesem trwającym nawet kilka godzin, natomiast jest zabezpieczeniem niezbędnym w przypadku utraty/kradzieży komputera przenośnego. Dysk skradzionego komputera zostanie zabezpieczony i dostęp do przechowywanych tam danych przez osoby nieuprawnione będzie bardzo ograniczony lub niemożliwy. Pragnę także zauważyć, że w przypadku awarii zaszyfrowanego dysku należy liczyć się z tym, że odzyskanie danych na nim zapisanych będzie trudne lub niemożliwe stąd też należy wykonywać zaszyfrowane kopie zapasowe plików/dokumentów i  przechowywać je na nośnikach zewnętrznych odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Ponadto zwracam uwagę, że urządzenia po zakończonej pracy należy przechowywać w sposób zabezpieczony np. w szafie zamykanej na klucz.

W celu uzyskania wsparcia dot. szyfrowania dysków komputera należy zgłosić się do pionu IT w jednostce organizacyjnej.

Zachęcam także do regularnego odwiedzania strony: https://www.odo.uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dominik Ferenc
Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczna praca zdalna

Skip to content