Prof. Alojzy Z. Nowak Rektorem UW w kadencji 2020-2024

Kolegium Elektorów UW, podczas zebrania wyborczego 17 czerwca, wybrało rektora uniwersytetu na kadencję 2020-2024. Funkcję rektora przez kolejne 4 lata będzie sprawował prof. Alojzy Z. Nowak, który otrzymał 208 głosów elektorskich. W wyborach kandydowały 3 osoby – oprócz prof. Nowaka, także prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki.

Więcej informacji…

Skip to content