Zasady przyznawania stypendiów na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 178 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5557/M.2020.354.Zarz.178.pdf

ZARZĄDZENIE NR 179 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5558/M.2020.355.Zarz.179.pdf 

Skip to content