Wyniki konkursu na stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta w ramach projektu badawczego „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” (kierownik: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz).

Komisja, powołana przez Prorektora UW ds. badań naukowych dr hab. Macieja Duszczyka, zebrała się w trybie zdalnym w dniu 29 października 2020 roku w celu oceny aplikacji złożonych w konkursie na stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”, kierowanym przez dr Aleksandrę Mroczko-Wąsowicz, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-18.

Działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 marca 2019 komisja poddała ocenie 6 nadesłanych na konkurs zgłoszeń. Po przyznaniu kandydatom punktów  w poszczególnych obszarach oceny, komisja sporządziła ranking kandydatów, a na jego podstawie zdecydowała o przydzieleniu po połowie stypendium następującym osobom:

Stypendystka_1: Paulina Zguda
Stypendystka_2: Nastazja Stoch

Skip to content