Prof. Ali Enayat wykładowcą wizytującym na WFZ w roku 2021/22

Miło nam poinformować, że w gronie zwycięzców konkursu na wykładowców wizytujących z zagranicy znalazł się kandydat zgłoszony przez Wydział Filozofii, Prof. Ali Enayat.

Jest to III tura konkursu ZIP na wykładowców wizytujących, którego celem jest m.in. zwiększenie umiędzynarodowienia studiów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (zob. https://zip.uw.edu.pl/wykladowcy-wizytujacy-wyniki-I-I-I-tury-konkursu).

Prof. Enayat poprowadzi w semestrze zimowym 2021/22 wykład monograficzny „Canonical Models of Set Theory”, zob. USOS – Canonical Models of Set Theory, piątki, 16:45-20:00.

Serdecznie zapraszamy!

Pobyt prof. Enayata jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego  i  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie  narzędzi,  które  pozwolą  usprawnić  zarządzanie  uczelnią. Dofinansowanie  programu  wynosi  ponad  38  mln  zł.  Więcej  informacji na www.zip.uw.edu.pl.

www.dreamsart.pl
Skip to content