Ankieta EUROSTUDENT 8

Podstawowe informacje o badaniu:
1. Zleceniodawca – Ministerstwo Edukacji i Nauki
2. Wykonawca – PSB Sp. z o.o.
3. Termin realizacji badania – 30 czerwiec 2022 r.
4. Respondenci – studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych
magisterskich, uczestnicy studiów podyplomowych (stacjonarnych i
niestacjonarnych)
5. Czas wypełnienia ankiety – ok. 20 min
6. Link ogólny do badania

https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=298

Dziękujemy za poświęcony czas!

Informacje na temat badania Eurostudent
Skip to content