Konferencja poświęcona prof. Grzegorczykowi (16-17.03.2024) i CFP

Koło Historii Filozofii Polskiej, działające na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Dobro i racjonalność”, poświęconej dorobkowi filozoficznemu Andrzeja Grzegorczyka. Odbędzie się ona na Wydziale Filozofii w dniach 16-17.03.2024 r. Do 6 marca można jeszcze proponować wystąpienia. Szczegóły poniżej.

Oto treść zaproszenia Koła Historii Filozofii Polskiej:

Celem konferencji jest upamiętnienie twórczości nieco zapomnianego, a przecież wartego uwagi, wszechstronnie utalentowanego polskiego uczonego, autora pism z zakresu matematyki, etyki i antropologii filozoficznej, ze względu na osoby swoich nauczycieli, Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza, związanego z etosem intelektualnym Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Grzegorczyk pełnił funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Przeglądu Filozoficznego”. Zyskał uznanie w związku z promocją idei non-violence, czyli działania bez przemocy, proponującego drogę dialogu jako ogólnoludzkiej współpracy i solidarności. Był zaangażowany w kształtowaniu dyskursu ekumenicznego między katolicyzmem a prawosławiem. Swoimi pracami wniósł istotny wkład w rozwój logiki matematycznej oraz teorii obliczalności.

Zapraszamy do zgłaszania referatów, zarówno o charakterze wspomnieniowym, jak i związanych z poglądami Andrzeja Grzegorczyka z dziedzin takich jak:

  • etyka,
  • logika,
  • antropologia filozoficzna,
  • filozofia języka,
  • ontologia,
  • filozofia wychowania,
  • filozofia religii,
  • filozofia kultury.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Odbędzie się ona w dniach 16–17 marca 2024 roku na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa) oraz online. Sala, w której odbędzie się spotkanie, a także link pozwalający dołączyć zdalnie, zostaną podane w późniejszym terminie.

Chęć czynnego udziału w konferencji, wraz z tytułem wystąpienia i krótkim abstraktem (do 500 znaków) prosimy przesyłać do dnia 6 marca 2024 roku na adres mailowy: kolofilozofiipolskiej@gmail.com Uczestnictwa biernego nie trzeba zgłaszać z wyprzedzeniem.

Organizatorzy: Koło Historii Filozofii Polskiej, Zakład Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii UW, Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Zapraszamy serdecznie do udziału, zarówno aktywnego, jak i biernego!

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/412167958000188?ref=newsfeed

Skip to content