Program konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Henryka Elzenberga
zapraszają na konferencję

Henryk Elzenberg
1887 – 1967
EMIGRACJA WEWNĘTRZNA13 – 14 czerwca 2017
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Wtorek, 13 czerwca 2017 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji
09:00 – 09:30 Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Uniwersytet Warszawski): Osobiste i bezosobowe racje w moralności
09:30 – 10:00 Magdalena ŚRODA (Uniwersytet Warszawski): Autocentryzm etyczny
10:00 – 10:30  Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): O pojęciu wartości ujemnej u Elzenberga
10:30 – 11:00  Ryszard WIŚNIEWSKI (Akademia Jana Długosza w Częstochowie): Henryk Elzenberg w sprawie granic etyki niezależnej
11:00 – 11:30  Lesław HOSTYŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Henryka Elzenberga „życie pod prąd”
11:30 – 12:00 Wojciech WROTKOWSKI (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Echa greckie w Kłopocie z istnieniem Henryka Elzenberga

12:00 – 13:00  Przerwa

13:00 – 13:30 Tadeusz KOBIERZYCKI (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), Marcin KANIA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina): Emigracja wewnętrzna – rozważania na marginesie filozofii moralnej Henryka Elzenberga
13:30 – 14:00 Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki): Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według Elzenberga
14:00 – 14:30 Anna GŁĄB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Elzenberga kłopot z literaturą
14:30 – 15:00 Karolina RYCHTER (Uniwersytet Warszawski): Mówienie obrazowe w ujęciu Elzenberga
15:00 – 15:30 Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski): Konieczność ogólności. Krytyka literacka Henryka Elzenberga w świetle jego aksjologii sztuki

15:30 – 16:00   Przerwa

16:00 – 16:30 Jędrzej STANISŁAWEK (Politechnika Warszawska): Dobro, wartość, piękno
16:30 – 17:00 Paweł OKOŁOWSKI (Uniwersytet Warszawski): O nietożsamości dobra i piękna
17:00 – 17:30 Jan ZUBELEWICZ (Politechnika Warszawska): Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna
17:30 – 18:00 Zofia ROSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski): Znaczenie doświadczenia mistycznego w myśli Elzenberga
18:00 – 19:00 Bogusław WOLNIEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Aksjomat Elzenberga

Środa, 14 czerwca 2017 r.

09:00 – 09:30 Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski): Na marginesie filozoficznej ewolucji Elzenberga: czy da się przezwyciężyć przepaść między filozofią analityczną a kontynentalną?
09:30 – 10:00 Anna JEDYNAK (Uniwersytet Warszawski): Elzenberg i Ajdukiewicz: mosty czy mury?
10:00 – 10:30 Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki): Dwie metafilozofie: Elzenberg a Szkoła Lwowsko-Warszawska
10:30 – 11:00 Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski): Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego
11:00 – 11:30 Wojciech HANUSZKIEWICZ (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Henryka Elzenberga i Tadeusza Kotarbińskiego spór o realizm praktyczny z perspektywy prakseologii i pedagogiki
11:30 – 12:00 Joanna ZEGZUŁA-NOWAK (Uniwersytet Zielonogórski): Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności Henryka Elzenberga

12:00 – 13:00  Przerwa

13:00 – 13:30 Włodzimierz TYBURSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa): „Człowiek, który myślał inaczej”. O osobowości twórczej Henryka Elzenberga
13:30 – 14:00 Mirosław TYL (Uniwersytet Śląski): Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg – pesymista pielgrzymujący
14:00 – 14:30 Bożena LISTKOWSKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Marek Aureliusz, Lukrecjusz i Brutus – trzy autoportrety psychologiczne Henryka Elzenberga
14:30 – 15:00 Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański): Elzenberg i Herbert – niezależny mistrz i jego uczeń
15:00 – 15:30 Łukasz RATAJCZAK (Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF): Archiwum Cyfrowe Henryka Elzenberga

15:30 – 16:00   Przerwa

16:00 – 16:30 Piotr DOMERACKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Henryka Elzenberga filozofia samotności. Próba systematyzacji
16:30 – 17:00 Filip GOŁASZEWSKI (Uniwersytet Warszawski): Henryka Elzenberga podmiot samobójczy. Rola myślenia przy konstytucji podmiotu
17:00 – 17:30 Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Henryka Elzenberga apologia aspołeczności. Przesłanki i kontekst
17:30 – 18:00 Agnieszka NOGAL (Uniwersytet Warszawski): Emigracja wewnętrzna jako postawa polityczna
18:00 – 18:30 Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski): Henryk Elzenberg a istota stoicyzmu

Do pobrania: HENRYK ELZENBERG – program konferencji

Skip to content