Spokanie dyskusyjne z udziałem dr hab. Piotra Przybysza, 26.02.2015, godz. 15:30, IF UW

24 Feb, 2016; News Announcements Wykłady gościnne

Pracownia Filozofii Muzyki
Instytut Filozofii UW

Piątek, 26 lutego 2016, godz. 15:30, sala 102 (I p.)
Serdecznie zapraszamy
na spotkanie dyskusyjne z udziałem
dr hab. Piotra Przybysza (UAM)
„Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje”

na podstawie tekstu o tym samym tytule.
Krakowskie Przedmieście 3.