Nabór wniosków w konkursie MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców

9 Dec, 2019; News Konkursy Announcements

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków o stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 31 grudnia 2019 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 13 grudnia 2019.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 11 grudnia 2019 roku PDF-u uzupełnionego wniosku w systemie.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków udzielają pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).