Strona Główna > Instytut > Sekretariaty

Sekretariaty

Kierownik Sekretariatów
Sekretariat pracowniczy I; Przewody doktorskie

Edyta Bieńkowska
tel. 22-55-20-140
e-mail: edyta-b@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro), pok. nr 6 (parter)
poniedziałek: 10:00-15:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 10:00-15:00
piątek: 10.00-13:00

Sekretariat pracowniczy II
Anna Szpilowska
tel. 22-55-23-713
e-mail: anna.szpilowska@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro)pok. nr 6 (parter)
poniedziałek: 9:00-14:00
wtorek: 9:00-14:00
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 9:00-14:00
piątek: 9.00-13:00

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą:
Joanna Chlebińska, Arletta Sekuła-Kwiatkowska (BST, DSM, inne), Marta Zaręba (granty)

Joanna Chlebińska
tel. 22-55-23-717
e-mail: j.chlebinska@uw.edu.pl
pokój 309 (III piętro)
od poniedziałku do czwartku: 11:00-14:00
piątek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
W czerwcu nieobecność z powodu choroby.

Strona internetowa Instytutu Filozofii: ogloszenia.if@uw.edu.pl

Arletta Sekuła-Kwiatkowska (BST, DSM, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-727
e-mail: a.sekula-kwiat@uw.edu.pl
pokój 303 (III piętro)
wtorki: 10:00-15:30
środy: 9:00-11:30
czwartki: 10:00-15:30

Koordynator ds. grantów
Marta Zaręba
tel. 22-55-23-727
e-mail: zareba.ma@gmail.com
pokój 303 (III piętro)
poniedziałki: 10:30-13:00
środy: 11:30-14:30
czwartki: 10:00-13:00

Sekretariat studiów Bioetyka i Kognitywistyka
Grażyna Płoszyńska
tel. 22-55-23-701
e-mail: gploszynska@uw.edu.pl
pokój 305 (III piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 11:30-15:30
środa: 13:00-16:30
czwartek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
piątek: 10:00-13:00

Sekretariat studiów dziennych: filozofia I°, filozofia II° (licencjat z filozofii), filozofia II° (licencjat obcy)
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-13:00 i 15:00-16:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10.00-15.00
W dniach 21 czerwca (czwartek) oraz 26 czerwca (wtorek) Alicja Chybińska jest nieobecna. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy

Sekretariat studiów niestacjonarnych (zaoczne i podyplomowe)
Ewa Frączek
tel. 22-55-23-734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 11:00-17:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10.00-14:00
W soboty zjazdowe: 10:00-15:00

Sekretariat studiów doktoranckich; Sekretariat studiów Warsaw International Studies in Philosophy
Joanna Stachura
tel. 22-55-23-719
e-mail: j.stachura@uw.edu.pl
Room: 305 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00

Pełnomocnik ds. USOS
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
wtorek: 14:00-15:00
czwartek: 14:00-16:30
Dyżury pełnomocnika są odwołane w dniu 21 czerwca (czwartek) i 26 czerwca 2018 r. (wtorek). W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy

Pełnomocnik ds. specjalizacji nauczycielskiej
dr hab. Magdalena Borowska
środa, 15:00-16:30, pok. 107
tel. 22-55-20-144
e-mail: mborowska04@gmail.com

Koordynator Programu Erasmus
dr hab. Tadeusz Ciecierski
czwartek, godz. 13:00-14:30, sala nr 42, ul. Nowy Świat 69, IV piętro.
e-mail: tciecierski@obf.edu.pl

Administrator budynku
mgr inż. Roman Kalinowski
wszelkie awarie i potrzeby remontowe prosimy zgłaszać drogą elektroniczną
tel. 22-55-23-271, tel. kom. 728 870 172
e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl

Ewidencja/likwidacja środków trwałych
mgr Zbigniew Kisiela
poniedziałek – piątek, godz. 13:00-16:00, pok. P03
tel./fax. 22-55-20-243
e-mail: z.kisiela@uw.edu.pl

Portiernia
tel. 22-55-20-122