Strona Główna > Instytut > Sekretariaty

Sekretariaty

Kierownik Sekretariatów
Sekretariat pracowniczy I
Sekretariat studiów doktoranckich, Przewody doktorskie

Edyta Bieńkowska
tel. 22-55-20-140
e-mail: edyta-b@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-15:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 10:00-15:00
piątek: 10.00-13:00

Sekretariat pracowniczy II
Anna Szpilowska
tel. 22-55-23-713
e-mail: anna.szpilowska@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro)
poniedziałek: 9:00-14:00
wtorek: 9:00-14:00
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 9:00-14:00
piątek: 9.00-13:00

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą:

Granty: Marta Zaręba
Obsługa finansowa: Beata Kalińska
BST, DSM, inne: Arletta Sekuła-Kwiatkowska, Marzena Starczewska, Urszula Winecka
email: badaniaIF@uw.edu.pl
Koordynator ds. grantów

Marta Zaręba
tel. 22-55-23-727 (pok. 315)
e-mail: zareba.ma@uw.edu.pl
pokój 315 (III piętro)
poniedziałki: 10:30-13:00
środy: 10:30-13:30
czwartki: 10:00-13:00

Beata Kalińska ( Obsługa Finansowa)
tel. 22-55-23-750
e-mail: b.kalinska@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
poniedziałek-piątek: 9:00-16:00

Marzena Starczewska (BST, DSM, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-752
e-mail: m.starczewska4@uw.edu.pl
pokój 313 (III piętro)
poniedziałek-piątek: 10:00-16:00

Urszula Winecka (BST, DSM, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-751
e-mail: ue.winecka@uw.edu.pl
pokój 313 (III piętro)
poniedziałek-piątek: 10:00-16:00

Arletta Sekuła-Kwiatkowska (BST, DSM, środki Dyrekcji IF UW)
Zwolnienie i urlop macierzyński.

Sekretariat studiów Bioetyka i Kognitywistyka
Grażyna Płoszyńska
tel. 22-55-23-701
e-mail: gploszynska@uw.edu.pl
pokój 305 (III piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 11:30-15:30
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 13:00-16:30
piątek: 10:30-13:00
5-12.07 Zwolnienie lekarskie

Sekretariat studiów dziennych: filozofia I°, filozofia II° (licencjat z filozofii), filozofia II° (licencjat obcy)
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00

Sekretariat studiów niestacjonarnych (zaoczne i podyplomowe)
Sekretariat studiów International Studies in Philosophy

Ewa Frączek
tel. 22-55-23-734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro) 
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 11:00-17:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10.00-14:00
W soboty zjazdowe: 10:00-15:00

Pełnomocnik ds. USOS
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
wtorek: 14:00-15:00
czwartek: 15:00-16:00

Pełnomocnik ds. specjalizacji nauczycielskiej
dr hab. Magdalena Borowska

Kierownik Pracowni Dydaktyki Filozofii
środa, 15:00-16:30, pok. 107
tel. 22-55-20-144
e-mail: mborowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji IF UW
dr Karolina Rychter
tel. +48 604-185-064
e-mail: filozofia.promocja@uw.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus
dr hab. Tadeusz Ciecierski
czwartek, godz. 17:00-18:30, sala nr 42, ul. Nowy Świat 69, IV piętro.
e-mail: tciecierski@obf.edu.pl

Administrator budynku
mgr inż. Roman Kalinowski
wszelkie awarie i potrzeby remontowe prosimy zgłaszać drogą elektroniczną
tel. 22-55- 20-257, tel. kom. 728 870 172
e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl

Zakupy, ewidencja środków trwałych
mgr Zbigniew Kisiela
poniedziałek – piątek, godz. 09:00-15:30, pok. 308
tel. 22-55-20-243, 664-026-752
e-mail: z.kisiela@uw.edu.pl

Portiernia
tel. 22-55-20-122

Strona internetowa Instytutu Filozofii: ogloszenia.if@uw.edu.pl

Rezerwacja sal: m.starczewska4@uw.edu.pl