Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów > Rada

Rada

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2020/2021:

Skrzynka kontaktowa Samorządu Doktorantów (Wydziałowej Rady Doktorantów) znajduje się na I piętrze.
e-mail: wrd.if.uw@gmail.com