5 Sty, 2010; Aktualności Konferencje

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką
Dyrekcja Instytutu Filozofii UW

zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi
Prof. Dr.
Günter Zöller
(Monachium):

„Deutsche Philosophie
und Philosophie in
Deutschland.

Traditionelle und aktuelle
Perspektiven“

(Filozofia niemiecka i filozofia w Niemczech.
Perspektywa tradycyjna i współczesna)
8 stycznia 2010 (piątek), g. 13.15, sala nr 13 (Instytut
Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Profesor Günter Zöller jest cenionym badaczem klasycznej i współczesnej filozofii
niemieckiej. Jego wystąpienie odbędzie się w ramach cyklu wykładów współczesnych
niemieckich filozofów pt. „Tradition für Gegenwart” („Tradycja dla współczesności”),
zorganizowanego przez Pracownię Studiów nad Filozofią Niemiecką Instytutu Filozofii
UW przy wsparciu Fundacji Aleksandra von Humboldta.