24 Maj, 2010; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

The Embassy of Ireland
in association with
the Warsaw University Library
is pleased to invite you to a public lecture by

Professor Davis Coakley

„Oscar Wilde – Growing up in Ireland”

Tuesday 25 May, 2010
16:00
Venue: Warsaw University Library, ul. Dobra 56/66
Room 316 (upstairs in the library)
Lecture in English with translation into Polish
Admission free
All enquiries to the Embassy of Ireland
022 849 66 33

Szanowni Państwo!

24 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Redakcja kwartalnika KRONOS  wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają  na sesję

ALEXIS DE TOCQUEVILLE O CNOCIE, PATRIOTYZMIE

I DEMOKRACJI

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

28 maja 2010, sala nr 14 (ul. Krakowskie Przedmieście 3),

godzina 14.30.

Program sesji:

Otwarcie: Jakub Kloc-Konkołowicz, Piotr Nowak

Ewa Atanassow (ECLA, Berlin), Patriotism in Democracy: Tocqueville’s View

Melvin Schut (Uniwersytet w Leiden), Tocqueville on Virtue

(Wystąpienia i dyskusja w języku angielskim)

WILLIAM JAMES (1842–1910). FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

17 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniach 31 maja – 1 czerwca 2010 roku

w sali im. Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa,

odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcję Przeglądu Filozoficznego z okazji setnej rocznicy śmierci Williama Jamesa:

WILLIAM JAMES

1842 – 1910

FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

Studenci mogą zaliczyć konferencję jako wykład monograficzny (30 godzin). Zapisy 31 maja br. w godz. 10:00 – 10:30, w Sali Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego UW.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który będzie w całości poświęcony filozofii Williama Jamesa i ukaże się w czwartym kwartale 2010 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski.

Materiały do pobrania:

Plakat
Afisz
Program konferencji

13 Maj, 2010; Aktualności Obrony Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Rada i Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 25 maja (wtorek) 2010 roku o godz. 15.30

w sali im. K. Ajdukiewicza (nr 13) w Instytucie Filozofii UW

przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr  Joanny RÓŻYŃSKIEJ.

Tytuł rozprawy: Krzywda istnienia. Rola i kształt zasady niekrzywdzenia na gruncie etyki prokreacyjnej.

Promotor:                    Prof. UW dr hab. Zbigniew Szawarski

Recenzenci:                  Prof. AWF dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Prof. UW dr hab. Magdalena Środa

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece WFiS UW

(Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście nr 3).

Szanowni Państwo!

10 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką

Dyrekcja Instytutu Filozofii UW

zapraszają serdecznie na wykład, który wygłosi

Prof. Dr.

Otfried Höffe

(Tybinga):

Koexistenz der Kulturen im Zeitalter der Globalisierung.

14 maja 2010 (piątek), g. 13.15,

sala nr 13 (Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3)

Profesor Otfried Höffe należy do ścisłego grona najważniejszych współczesnych niemieckich filozofów. Uznawany jest za wybitnego specjalistę w dziedzinie filozofii Kanta, a także za znawcę zagadnień związanych z prawnymi i społecznymi konsekwencjami procesu globalizacji. Wystąpienie profesora Höffego wieńczy tegoroczny cykl wykładów zorganizowany przez Pracownię Studiów nad Filozofią Niemiecką Instytutu Filozofii UW przy wsparciu Fundacji Aleksandra von Humboldta.

7 Maj, 2010; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na dwuczęściowy wykład

profesora Michela Fattala

z Uniwersytetu w Grenoble

pt.

Philosophie grecque et Loi religieuse mesulmane chez Al-Batalyusi

który odbędzie się

w sali konferencyjnej IBI „Artes Liberales” UW

przy ul. Nowy Świat 69, IV piętro

w piątek 21 maja 2010 o godz. 11:30-13:00 i 13:15-14:45

Więcej informacji w zaproszeniu.

7 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

W imieniu organizatorów, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

Derrida i fenomenologiczna herezja

Odbędzie się ona w dniach 21-22 października w Rzeszowie. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie.

Czwarte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

5 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Katedra Historii Filozofii w Polsce, Katedra Historii Kultury Intelektualnej, Wydział Filozofii KUL zapraszają na Czwarte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 16 – 17 września 2010. Seminarium poświęcone będzie tematowi Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej.

Seminarium będzie tym razem dwudniową konferencją. Udział w obradach jest bezpłatny. Uczestnikom, których teksty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia, organizatorzy zapewniają skromny, ale bezpłatny nocleg podczas konferencji oraz wyżywienie. Planujemy dwie sesje: popołudniową sesję plenarną – z wykładami o charakterze metodologicznym i bardziej ogólnym, oraz sesję przedpołudniową – w grupach tematycznych, których liczba i kształt będzie uzależniona od specyfiki nadesłanych propozycji komunikatów. Program konferencji i szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w serwisie internetowym: www.filozofiapolska.pl

Zapraszamy do zgłaszania tekstów wystąpień odpowiadających ramowej tematyce planowanego seminarium, nie dłuższych jednak niż 20 min, by dać w każdym przypadku możliwość 10 min. dyskusji. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe (adres pocztowy i e-mailowy, stopień naukowy, stanowisko, instytucję naukową, w której jest się zatrudnionym) oraz jednostronicowy abstrakt proponowanego wystąpienia.

Abstrakty zakwalifikowanych wystąpień zostaną opublikowane w wersji elektronicznej, a ich autorzy zaproszeni do udziału w poseminaryjnej publikacji ogłoszonej drukiem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przysyłać do dnia 31 maja 2010 r. na adres: charzynski@kul.lublin.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod adresem: http://www.filozofiapolska.pl/lublin2010/zgloszenia.html

Drugie spotkanie ArgDiaP 2009/10

4 Maj, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na drugie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „Argumentacja: krytyczne myślenie, dialog, perswazja”. Cykl poświęcony jest zagadnieniom argumentacji i perswazji, w tym zastosowaniom tych procesów w informatyce.

Drugie spotkanie ArgDiaP 2009/10 zatytułowane “Argument and Computation” zaplanowane jest na 29 maja 2010. Organizatorem jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, ul. Koszykowa 86.

Gościem specjalnym będzie profesor Chris Reed ze School of Computing Uniwersytetu w Dundee. Międzynarodowe uznanie zyskał on dzięki interdyscyplinarnym badaniom łączącym problematykę sztucznej inteligencji z teorią argumentacji.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://argumentacja.pdg.pl/

Z poważaniem,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Magdalena Kacprzak

Katedra Algorytmiki, Matematyki i Statystycznej Analizy Danych

Wydział Informatyki

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych