Konferencja „Etyka zabijania”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do Szczecina na Międzynarodową konferencję „Etyka zabijania”. Gościem specjalnym konferencji będzie światowej sławy ekspert specjalizujący się w problematyce etyki zabijania, w szczególności etyki wojny, autor książki „The Ethics of Killing” http://www.amazon.com/Ethics-Killing-Problems-Margins-Oxford/dp/0195169824, prof. Jeff McMahan http://philosophy.rutgers.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=210. Jeśli chcielibyście Państwo zapoznać się z tekstami prof. McMahana możecie pobrać kilkadziesiąt jego artykułów naukowych bezpośrednio z katalogu zasobów Etyki Praktycznej: http://etykapraktyczna.pl/katalog-etyki/search-by/jeff-mcmahan.html?

 Tematyka konferencji

Etyka zabijania to bardzo istotny i pełen intelektualnych trudności dział etyki dotyczący moralnego statusu istot, których prawo do życia nie jest oczywiste. Wśród organizmów, których moralny status jest kwestionowany i co do których uznaje się możliwość ich uśmiercenia znajdują się ludzkie embriony, płody, niemowlęta, zwierzęta, anencefaliczne noworodki, ludzie z bardzo poważnymi zaburzeniami funkcji życiowych czy funkcji poznawczych, ludzie w śpiączce czy w przewlekłym stanie wegetatywnym.

Etyka zabijania to również problem oceny kary śmierci, samobójstwa, wojny i interwencji wojskowych, dopuszczalnego zakresu samoobrony, oceny aktów terrorystycznych czy odstraszania atomowego. W celu rozstrzygnięcia tych problemów kluczowa wydaje się szczegółowa wiedza empiryczna jak również rozstrzygnięcie wielu fundamentalnych problemów etycznych i metafizycznych: kwestii ustanowienia statusu moralnego, zagadnień związanych z identycznością osobową, kwestii zakresu odpowiedzialności moralnej czy zakresu moralnych uprawnień takich jak prawo do życia.

Zagadnienia etyki zabijania

Etyka na wojnie

Etyka wojny

 • kara śmierci
 • wojna
 • okupacja
 • terroryzm
 • pacyfizm
       Prawa zwierząt

 • hodowla i spożywanie zwierząt
 • eksperymenty na zwierzętach
 • status moralny zwierząt
Etyka medyczna

Etyka medyczna

 • aborcja
 • doświadczenia na zarodkach
 • zapłodnienie in vitro
 • eutanazja
Etyka w Szczecinie

Etyka ogólna

 • zabijanie a przyzwolenie na śmierć
 • zabijanie a zasada podwójnego skutku
 • utylitaryzm i deontologia wobec zabijania

Informacje praktyczne

Termin rejestracji oraz zgłaszania abstraktów (1500-2500 znaków) mija 15 marca 2011 roku. Abstrakty zostaną poddane ocenie do 1 kwietnia 2011. Najciekawsze referaty za zgodą autorów zostaną opublikowane w trzecim numerze internetowego czasopisma naukowego Etyka Praktyczna, który poświęcony zostanie w całości etyce zabijania. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące opłat czy sposobu rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Etyki Praktycznej: http://etykapraktyczna.pl/inne/konferencja/konferencja-etyka-zabijania.html?utm_source=Konferencja1&utm_medium=email&utm_campaign=Zaproszenie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
EtykaPraktyczna.PL
Zakład etyki Instytutu Filozofii US

PRZEWODNICZĄCY:
dr Krzysztof Saja

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. Mirosław Rutkowski prof. US
dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US
dr Wacław Janikowski
dr Krzysztof Saja

SEKRETARZE:
mgr Urszula Zarosa
mgr Marek Pawłowski

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
konferencja@etykapraktyczna.pl

KONTAKT Z MEDIAMI:
Begina Sławińska
bslawinska@etykapraktyczna.pl
tel: 609 420 326

Skip to content