Tischner – w stronę fenomenologii wartości i nadziei

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Fenomenologiczne im. Jana Patočki i Instytut Filozofii UŚ informują o planowanej konferencji naukowej poświęconej Józefowi Tischnerowi, która odbędzie się w ramach V Spotkań Patočkowych na Uniwersytecie Śląskim.

Temat konferencji: Tischner – w stronę fenomenologii wartości i nadziei
Termin: 17-18. listopada 2011 r.
Miejsce konferencji: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kontakt: kontakt@patocka.eu
Termin zgłaszanych tematów wraz z abstraktem (do 250 słów): 30. czerwca 2011 roku.
Koszt uczestnictwa w konferencji: 300 zł.

Proponowane obszary tematyczne:
– pojęcie nadziei i jej filozoficzne ujęcie
– fenomenologia wartości
– problem osoby i relacji z Innym (filozofia dramatu)
– przemiany świadomości religijnej w społeczeństwie ponowoczesnym
– rola Kościoła w systemie komunistycznym i w warunkach budowania demokracji
– homo sovieticus a etyka solidarności
– wzorce współczesnego filozofa (odpowiedzialność a ironia, erudycja a medialność)

Istnieje możliwość przygotowania wystąpienia w języku angielskim do przewidywanej sekcji angielskojęzycznej.
Ponadto, zgodnie z tradycją Spotkań Patočkowych, organizatorzy są szczególnie zainteresowani tematami wystąpień odwołującymi się do twórczości Jana Patočki.
(Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybsze poinformowanie organizatorów o zamiarze uczestnictwa – co bardzo ułatwi odpowiednie przygotowanie konferencji).

Skip to content